Hưng Thịnh Incons phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, tương đương 300 tỷ đồng


Thứ 4, 19/02/2020 | 03:36


Trái phiếu do Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons phát hành thuộc loại không chuyển đổi, không chứng quyền và có kỳ hạn 18 tháng.

Trái phiếu do Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons phát hành thuộc loại không chuyển đổi, không chứng quyền và có kỳ hạn 18 tháng.

Ngày 14/2, Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) đã báo cáo kết quả phát hành thành công 3 triệu trái phiếu.

Theo đó, lô trái phiếu này tương đương với 300 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, với lãi suất 11%/năm trong 4 kỳ trả lãi đầu tiên và cao hơn 11% trong các kỳ tính lãi tiếp theo.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu được phá hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và không niêm yết.

Mục đích phát hành trái phiếu là để bổ sung tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, kế hoạch kinh doanh.

Tài sản đảm bảo gồm có: cổ phần của CTCP Hưng Thịnh Land; các tài sản đảm bảo khác do Đại diện người sở hữu trái phiếu và tổ chức phát hành quyết định.

Theo HTN, 3 triệu trái phiếu này được mua hết bởi nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2019 của HTN doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 3.680 tỷ đồng, giảm 10% với năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt gần 188 tỷ đồng tăng thêm 3% nhờ vào thu nhập khác, trong khi chi phí quản lý tăng và khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết.

Được biết, mới đây, Hưng Thịnh Incons đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Đỗ Anh Tú kể từ ngày 13/1. Ông Tú mới được bổ nhiệm vị trí CEO vào 22/6/2019.

Thay vào đó, Hưng Thịnh Incons thông báo bổ nhiệm ông Trần Tiến Thanh giữ chức vụ Tổng giám đốc thay thế cho ông Tú kể từ ngày 13/1. Ông Thanh được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc vào 22/6/2019.

Như vậy, công ty duy trì 1 CEO và 4 Phó Tổng giám đốc.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hung-thinh-incons-phat-hanh-thanh-cong-300-ty-dong-trai-phieu-tuong-duong-300-ty-dong-a312181.html