Khai trừ Đảng, cách chức và buộc thôi việc 8 lãnh đạo nhận lương 'khủng'


Thứ 5, 12/09/2013 | 13:15


Cùng sự kiện

Chiều nay 12/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã chính thức công bố hình thức kỷ luật về vụ việc các lãnh đạo 4 doanh nghiệp công ích nhận lương “khủng”.

Ch?ều nay 12/9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã chính thức công bố hình thức kỷ luật về vụ v?ệc các lãnh đạo 4 doanh ngh?ệp công ích nhận lương “khủng”.

t?nmo?.vn/2013/08/28/phanh-phu?-mot-loat-sa?-pham-sau-vu-luong-g?am-doc-26-ty-dong\ nam-111.jpg">t?nmo?.vn/2013/08/28/phanh-phu?-mot-loat-sa?-pham-sau-vu-luong-g?am-doc-26-ty-dong\ nam-111.jpg" alt="Phanh phu? một loạt sa? phạm sau vụ luong g?am doc 2,6 ty dong nam" />

Nh?ều tuyến đường luôn luôn trong tình trạng ngập lụt

Cụ thể hình thức kỷ luật vớ? các doanh ngh?ệp nhận lương "khủng" như sau:

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM: Kha? trừ Đảng và cách chức chủ tịch HĐTV đố? vớ? ông Nguyễn Trọng Luyện; kha? trừ đảng và buộc thô? v?ệc đố? vớ? ông Lê Thanh Sơn, g?ám đốc.

Công ty TNHH MTV Ch?ếu sáng công cộng TP.HCM: Kha? trừ Đảng và buộc thô? v?ệc đố? vớ? ông Trần Trọng Huệ, chủ tịch HĐTV; cách chức Đảng ủy v?ên Đảng ủy công ty, cách chức Thành v?ên HĐTV và g?ám đốc đố? vớ? ông Trần M?nh Hùng.

Công ty TNHH MTV Công trình g?ao thông Sà? Gòn: Cách hết các chức vụ trong Đảng và cách chức Chủ tịch HĐTV đố? vớ? ông Nguyễn Nhật Tấn; cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức Thành v?ên HĐTV và g?ám đốc đố? vớ? ông Phạm Văn Vĩnh.

Công ty TNHH MTV Công v?ên cây xanh TP.HCM.: Cách chức Đảng ủy v?ên Đảng ủy công ty, cách chức chủ tịch HĐTV đố? vớ? ông Phạm Văn H?ếu; cách chức Đảng ủy v?ên Đảng ủy của công ty, cách chức Thành v?ên HĐTV và g?ám đốc đố? vớ? ông Trần Th?ện Hà.

Ngoà? ra mức kỷ luật đố? vớ? tập thể: 4 cấp ủy Đảng tạ? 4 doanh ngh?ệp: Công ty TNHH MTV ch?ếu sáng công cộng TP.HCM, Công ty TNHH MTV công trình g?ao thông Sà? Gòn, Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị TP.HCM và Công ty TNHH MTV công v?ên cây xanh TP.HCM bị hình thức kỷ luật cảnh cáo. R?êng phòng Lao động - t?ền lương - t?ền công Sở LĐ – TB - XH phả? k?ểm đ?ểm công tác quản lý, cuố? tháng 9/2013 phả? có báo cáo cụ thể.

Trước đó, trong bản kết luận của UBND TPHCM về sa? phạm do ch? t?ền lương, thưởng sa? quy định tạ? 3 công ty TNHH một thành v?ên: Thoát nước đô thị, Công trình g?ao thông Sà? Gòn và Ch?ếu sáng công cộng. Theo đó, tổng t?ền phả? thu hồ? là hơn 6,2 tỉ đồng.
Tạ? Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, trong năm 2012, mức lương của G?ám đốc là 2,6 tỉ đồng/năm (hơn 200 tr?ệu đồng/tháng), Chủ tịch hộ? đồng thành v?ên là 1,6 tỷ đồng, Kế toán trưởng là 1,67 tỷ đồng, lương của Phó G?ám đốc là 969 tr?ệu đồng. Trong kh? đó, lương bình quân ngườ? lao động mùa vụ chỉ có 5,43 tr?ệu đồng/tháng.
Công ty TNHH MTV Công trình g?ao thông Sà? Gòn, trong năm 2012, các chức danh lãnh đạo cũng có mức lương cao “bất thường”. Cụ thể, mức lương G?ám đốc là 856 tr?ệu đồng/năm, lương của Chủ tịch hộ? đồng thành v?ên là 853 tr?ệu đồng, lương của Phó G?ám đốc là 584 tr?ệu đồng và lương của Kế toán trưởng là 716 tr?ệu đồng, lương bình quân của ngườ? lao động mùa vụ chỉ 4,5 tr?ệu đồng/tháng.
Còn tạ? Công ty TNHH MTV Ch?ếu sáng công cộng TP.HCM, G?ám đốc có mức lương là 2,2 tỷ đồng/năm, Chủ tịch hộ? đồng thành v?ên 2,4 tỷ đồng, Phó G?ám đốc 1,9 tỷ đồng và lương của Kế toán trưởng là 1,7 tỷ đồng, lương bình quân của ngườ? lao động mùa vụ chỉ 7,8 tr?ệu đồng/tháng.


T?nmo?/ ĐSPL

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khai-tru-dang-cach-chuc-va-buoc-thoi-viec-8-lanh-dao-nhan-luong-khung-a1077.html