Kinh nghiệm chăm lo tốt chính sách người có công ở Bắc Giang


Thứ 6, 23/07/2021 | 14:08


Tại Bắc Giang, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được phát động sâu rộng, tất cả 209 xã, phường, thị trấn. Đối tượng người có công (NCC) và thân nhân liệt sỹ được quan tâm chăm sóc cả về tinh thần và vật chất, được cải thiện nhà ở hoặc giúp đỡ khắc phục khó khăn đột xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

Bắc Giang là một tỉnh nằm ở trung du miền núi phía Bắc, kinh tế đang trong quá trình chuyển đối theo hướng công nghiệp hóa và dịch vụ, với dân số trên 1,80 triệu dân. Toàn tỉnh có 160.078 đối tượng NCC và thân nhân người có công, trong đó số hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng 27.092 người

Giáo dục truyền thống cho thế hệ sau

Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trong những năm qua chính sách đối với NCC và phong trào Đền ơn đáp nghĩa đã được các cấp Đảng và chính quyền tập trung, quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các chính sách đối với NCC được tuyên truyền phổ biến công khai rộng khắp để nhân dân hiểu, nắm được để thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách. Các chính sách mới được triển khai chu đáo kịp thời, hạn chế thấp nhất sai sót, Bắc Giang được đánh giá là một trong các tỉnh giải quyết gọn chính sách, ít trường hợp tồn đọng. Chế độ trợ cấp và các chế độ khác được chi trả đến tận tay đối tượng, được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tăng cường kiểm tra giám sát hàng tháng hạn chế thấp nhất hiện tượng tiêu cực.

Trong những năm qua, theo tinh thần của Chỉ thị 07 và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có nhiều văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố các nội dung liên quan đến chỉ đạo thực hiện chính sách NCC và phong trào Đền ơn đáp nghĩa. Đã có nhiều bổ sung, thay đổi lớn trong chính sách ưu đãi đối với đối tượng NCC và thân nhân liệt sỹ theo hướng tăng cả về diện đối tượng thụ hưởng chính sách và chế độ được hưởng. Đã có 2 Pháp lệnh về bổ sung, sửa đổi Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11 về ưu đãi NCC với cách mạng, 1 Pháp lệnh 5/2012/PL-UBTVQH13 bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các Nghị định được ban hành chỉnh sửa và bổ sung các chính sách. Đặc biệt Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH 14 với nhiều điểm mới hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng diện đối tượng hưởng ưu đãi cho người có công với cách mạng.

anh 1
Đồng chí Phó Bí thư thường trực – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thu Hồng thăm và tặng quà người có công tiêu biểu ở huyện Lục Nam

Theo từng giai đoạn chính sách Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Giang đều có văn bản hướng dẫn, triển khai cụ thể, tập huấn cho các UBND huyện, thành phố các chính sách mới và công tác nghiệp vụ kèm theo để hướng dẫn thiết lập, xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công. Định kỳ hàng năm có tổ chức tổng kết kết quả thực hiện chính sách trên tinh thần quy định của pháp luật và Chỉ thị 07 của Ban bí thư.

Hàng năm tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về ưu đãi NCC, các quy trình thủ tục hành chính nhằm để dân hiểu và giám sát quá trình thực hiện chính sách. Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng với nội dung thiết thực, hiệu quả (Cung cấp thông tin, phối hợp đài PTTH tỉnh, báo Bắc Giang xây dựng chuyên trang hỏi đáp chính sách, trả lời công dân …tài liệu chính sách cho hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã).

Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và NCC với cách mạng”, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Giang tích cực phát động phong trào ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để giúp các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo hỗ trợ cải thiện nhà ở cho NCC và nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ. Tôn vinh các tấm gương NCC tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp cho đất nước, có nhiều cố gắng vươn lên vượt khó xây dựng cộng đồng, xây dựng xã hội văn minh giàu mạnh; Góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trường chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thương binh liệt sỹ và NCC với cách mạng, để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu để thực hiện và giám sát thực hiện chính sách. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đã ban hành, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng về chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, NCC trong các thời kỳ cách mạng, trước mắt tập trung giải quyết các trường hợp tồn đọng chính sách có được sau kết quả rà soát theo Chỉ thị 23/2013/CT-TTg.

Trong tình hình đó, Sở cũng là ngọn cờ đầu, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hiện tượng lợi dụng, vi phạm chính sách, bảo đảm chính sách phải đến người thụ hưởng, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong quá trình giải quyết và thực hiện chính sách. Làm tốt công tác xã hội hóa, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và NCC với cách mạng”; Ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để giúp các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện nhà ở, nâng cao cuộc sống; Tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

Kỷ niệm ngày 27/7 bằng các hoạt động thiết thực 

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021),  theo kế hoạch Bắc Giang sẽ tổ chức, triển khai cấp quà  27/7 của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh đến tay đối tượng an toàn, đúng đủ xong trước ngày 25/7/2021 trong đó: Quà của Chủ tịch nước 34.479 xuất với tổng số tiền là 7.059.000.000 đồng. Quà của Chủ tịch UBND tỉnh 34.723 xuất với số tiền là 17.361.500.000 đồng.

Bên cạnh đó Sở phối hợp với các ngành của tỉnh tổ chức cho Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, và các địa phương đi thăm và tặng quà 20 đối tượng tiêu biểu của 10 huyện, thành phố; 07 trung tâm nuôi dưỡng Thương bệnh binh trong và ngoài tỉnh và 38 đối tượng NCC của tỉnh Bắc Giang đang nuôi dưỡng tại các trung tâm với tổng kinh phí là 87.000.000 đồng. Tại các địa chỉ thăm hỏi, đoàn đã trao quà và ân cần thăm hỏi sức khỏe gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các mẹ, các liệt sỹ, thương binh và người có công cho độc lập, tự do của dân tộc; mong muốn các gia đình thương binh, liệt sĩ, thương, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

anh 2 bac giang
Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, Ngân hàng Vietcombank Bắc Giang trao nhà nhân ái trên địa bàn huyện Tân Yên.

Cũng trong dịp này, Sở Lao động- TB&XH đưa 07 Bà mẹ Việt Nam anh hùng của huyện Lạng Giang, Tân Yên, Yên Thế và Hiệp Hòa đi dự gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020 do Bộ Lao động- TB&XH tổ chức tại Thành phố Hà Nội. Đưa 01 thân nhân liệt sĩ của huyện Yên Dũng đi dự Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” tại tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra tỉnh cũng tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Quốc Gia Trường Sơn và Đường 9 tại tỉnh Quảng Trị. Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức quét dọn nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ.

Đây là những việc làm rất có ý nghĩa và thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang tới những NCC và thân nhân của họ, thể hiện đạo lý uống nước, nhớ nguồn đối với những hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh và NCC với cách mạng, qua đó góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Ngọc Hà

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/kinh-nghiem-cham-lo-tot-chinh-sach-nguoi-co-cong-o-bac-giang-a507931.html

Tag: