Làm lộ đề thi THPT quốc gia sẽ bị xử lý thế nào?


Chủ nhật, 04/06/2023 | 09:45


Cùng sự kiện

Đề thi chính thức của các kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia chưa được công khai là bí mật nhà nước độ tối mật và người vô ý làm lộ đề thi THPT quốc gia chưa được công khai thì có thể bị phạt tù.

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 531/QĐ-TTg ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy định về bí mật nhà nước độ tối mật gồm:

1. Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai.

2. Thông tin về người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu được cử đi đào tạo trong nước và nước ngoài cần được bảo vệ theo yêu cầu của bên cử đi đào tạo.

Và theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018, hành vi làm lộ đề thi THPT quốc gia là một hành vi bị nghiêm cấm.

Giáo dục pháp luật - Làm lộ đề thi THPT quốc gia sẽ bị xử lý thế nào?
Ảnh minh họa

Điều 338 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước; tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước như sau:

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật, tuyệt mật;

b) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo Khoản 4, 5 Điều 19 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người có hành vi làm lộ đề thi THPT quốc gia có thể bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng; tổ chức có hành vi làm lộ đề thi THPT quốc gia có thể bị phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng.

Ngoài ra, còn bị buộc gỡ bỏ tài liệu bí mật nhà nước đã làm lộ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-lo-de-thi-thpt-quoc-gia-se-bi-xu-ly-the-nao-a577517.html