Nâng hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam lên tầm cao mới


Thứ 3, 31/12/2013 | 01:00


(ĐSPL)-Vừa qua (27/12) tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014.

(ĐSPL)-Vừa qua (27/12) tạ? Hà Nộ?, Hộ? Luật g?a V?ệt Nam đã tổ chức Hộ? nghị tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nh?ệm vụ công tác năm 2014. Hộ? nghị gh? nhận, trong năm qua các cấp Hộ? Luật g?a đã tr?ển kha? nh?ều chương trình, kế hoạch hoạt động, hoàn thành tốt các nh?ệm vụ được g?ao theo chức năng, nh?ệm vụ của Hộ? Luật g?a...

Ông Nguyễn Văn Quyền g?ữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hộ? Luật g?a V?ệt Nam.

Đến dự Hộ? nghị có ông Phạm Quốc Anh-Chủ tịch Hộ? Luật g?a V?ệt Nam; ông Nguyễn Văn H?ện-Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hộ? Luật g?a V?ệt Nam; ông Lê M?nh Tâm- Phó Chủ tịch k?êm Tổng thư ký Hộ? Luật g?a V?ệt Nam; ông Hoàng Thế L?ên, Thứ trưởng thường trực bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hộ? Luật g?a V?ệt Nam; ông Đặng Quang Phương- Phó Chủ tịch Hộ? Luật g?a V?ệt Nam; bà Đồng Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hộ? Luật g?a V?ệt Nam; ông Phan Trung Lý, Ủy v?ên thường vụ Quốc hộ?, Chủ nh?ệm Ủy ban Pháp luật Quốc Hộ?; ông Dương Thành Bắc- Trợ lý Chủ tịch nước; ông Nguyễn Ngọc Lâm- Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Văn Quyền - Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng;  cùng đạ? d?ện các bộ, ban ngành đoàn thể trung ương và các đồng chí là Ủy v?ên Ban chấp hành Trung ương Hộ?; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng Hộ? Luật g?a các tỉnh, thành phố...

 

Toàn cảnh Hộ? nghị tổng kết công tác Hộ? Luật g?a V?ệt Nam năm 2013, ảnh Thành Long.Hoàn thành tốt các nh?ệm vụ được g?aoPhát b?ểu kha? mạc Hộ? nghị, Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hộ? Luật g?a V?ệt Nam Nguyễn Văn H?ện nhấn mạnh: Để phát huy tốt hơn trí tuệ, nh?ệt tình và khả năng chuyên môn của các luật g?a, góp phần xứng đáng của Hộ? Luật g?a V?ệt Nam trong sự ngh?ệp chung của cả nước, các cấp Hộ?, các đơn vị trực thuộc phả? phát huy hơn nữa t?nh thần chủ động, sáng tạo để xây dựng kế hoạch hoạt động thực h?ện các nh?ệm vụ cụ thể ngay từ đầu năm và th? đua, phấn đấu đưa h?ệu quả các hoạt động của toàn Hộ? lên tầm cao mớ?.

Hộ? nghị cũng đã nghe Phó Chủ tịch k?êm Tổng thư ký Hộ? Luật g?a V?ệt Nam Lê M?nh Tâm trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nh?ệm vụ công tác năm 2014. Theo nộ? dung báo cáo, trong năm 2013, các cấp Hộ? có nh?ều hoạt động sô? nổ?, vị trí, va? trò và uy tín của Hộ? t?ếp tục được phát huy, được Đảng, Chính phủ và xã hộ? t?n tưởng, quan tâm và tạo đ?ều k?ện thuận lợ?. Ban Thường trực t?ếp tục chỉ đạo các cấp Hộ? tích cực tr?ển kha? Kế hoạch của Đảng đoàn Hộ? Luật g?a V?ệt Nam về v?ệc thực h?ện Kết luận 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về v?ệc tổng kết 10 năm thực h?ện Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đố? vớ? công tác Hộ? Luật g?a V?ệt Nam, Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về v?ệc thực h?ện các b?ện pháp nhằm nâng cao chất lượng, h?ệu quả hoạt động của Hộ? Luật g?a V?ệt Nam trong g?a? đoạn mớ?.

Trong năm 2013, thực h?ện chủ trương của Đảng và Nhà nước về ngh?ên cứu, góp ý k?ến sửa đổ?, bổ sung H?ến pháp 1992, Thường trực Trung ương Hộ? đã tích cực chỉ đạo tr?ển kha? các hoạt động ngh?ên cứu chuyên sâu tham g?a góp ý k?ến cho v?ệc sửa đổ?, bổ sung H?ến pháp 1992.

Một dấu ấn quan trọng trong năm 2013 của Hộ? Luật g?a V?ệt Nam, đó là ngày 30/8/2013, Hộ? Luật g?a V?ệt Nam đã tổ chức Lễ kha? trương Trụ sở Hộ? Luật g?a V?ệt Nam  - Tòa tháp Ngô? Sao (tạ? Tòa tháp Ngô? Sao, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu G?ấy, Hà Nộ?).

Nh?ều hoạt động quan trọng trong năm 2014

Trên phương d?ện xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hộ? nh?ệm kỳ khóa XIII, Hộ? Luật g?a V?ệt Nam đã chủ trì soạn thảo dự án luật Trưng cầu ý dân. Ngoà? ra, Hộ? Luật g?a V?ệt Nam đã cử đạ? d?ện của Hộ? tham g?a vào Ban soạn thảo, tổ b?ên tập nh?ều dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng; tổ chức các cuộc hộ? thảo, tọa đàm góp ý k?ến xây dựng các dự thảo luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật...

Đáng chú ý trong năm qua, nhằm góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền b?ển đảo của nước ta trên khu vực B?ển Đông, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ngày 11-12/11/2013, Hộ? Luật g?a V?ệt Nam đã phố? hợp vớ? Học v?ện Ngoạ? g?ao tổ chức thành công Hộ? thảo khoa học quốc tế lần thứ năm vớ? chủ đề B?ển Đông: Hợp tác vì an n?nh và phát tr?ển trong khu vực.

Tạ? Hộ? nghị, các đạ? b?ểu thống nhất và đánh g?á cao vớ? nộ? dung báo cáo, bên cạnh đó đạ? d?ện các đơn vị cũng đóng góp nh?ều ý k?ến như v?ệc công nhận hộ? đặc thù ở cấp huyện vẫn còn hạn chế; Cần phả? có những chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp Trung ương về địa phương nhanh nhạy, kịp thờ? hơn;...

Hộ? nghị cũng đã nghe ông Phan Trung Lý trình bày những đ?ểm mớ? của H?ến pháp sửa đổ? năm 2013. Bên cạnh đó Hộ? nghị cũng thực h?ện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hộ?; Tr?ển kha? kế hoạch tuyên truyền, tổ chức thực h?ện H?ến pháp; Quán tr?ệt, tr?ển kha? Đề án Xã hộ? hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạ? Quyết định số 1133/QĐ-TTg.

Tạ? Hộ? nghị các đạ? b?ểu cũng được nghe ông Trần Đức Long, Thường trực Hộ? đồng Th? đua khen thưởng trình bày báo cáo tổng kết phong trào th? đua, khen thưởng năm 2013 và phát động phong trào th? đua năm 2014 tớ? các cấp Hộ? và Hộ? v?ên. 

Bước sang năm 2014, Hộ? Luật g?a V?ệt Nam cũng đưa ra một số nh?ệm vụ trọng tâm như: Tổ chức học tập, quán tr?ệt các chủ trương, quan đ?ểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn vớ? v?ệc thực h?ện các nh?ệm vụ chuyên môn của Hộ?, xây dựng và thực h?ện các chương trình hành động cụ thể của các cấp Hộ?; T?ếp tục tr?ển kha? thực h?ện đề án Xã hộ? hóa công tác phổ b?ến, g?áo dục pháp luật và trợ g?úp pháp lý g?a? đoạn 2014; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của công tác ngh?ên cứu khoa học, tham g?a xây dựng chính sách, pháp luật và tăng cường công tác tư vấn pháp luật và trợ g?úp pháp lý cho ngườ? nghèo, đố? tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc b?ệt khó khăn và các đố? tượng đặc thù khác như ngườ? chưa thành n?ên, phạm nhân, đố? tượng bị nh?ễm HIV. 

Ông Nguyễn Văn Quyền g?ữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hộ? Luật g?a V?ệt Nam

Tạ? Hộ? nghị, Ban chấp hành Trung ương Hộ? Luật g?a V?ệt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 7 cũng đã t?ến hành bầu ông Nguyễn Văn Quyền  vào ủy v?ên Ban chấp hành Trung ương Hộ? Luật g?a V?ệt Nam, ủy v?ên Ban thường vụ Trung ương Hộ? Luật g?a V?ệt Nam, Phó Chủ tịch Hộ? Luật g?a V?ệt Nam. Trước đó, Ban Bí thư đã có Quyết định đ?ều động ông Nguyễn Văn Quyền làm Phó Bí thư Đảng đoàn Hộ? Luật g?a V?ệt Nam. Ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1953), T?ến sỹ Luật, h?ện là Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo cả? cách tư pháp Trung ương.

Tạ? Hộ? nghị lãnh đạo Hộ? Luật g?a V?ệt Nam đã trao tặng Cờ th? đua cho 14 tập thể đạt nh?ều thành tích xuất sắc trong công tác Hộ? đã được các cụm th? đua bình xét, suy tôn, trong đó có tập thể báo Đờ? sống và Pháp luật; Tặng Bằng khen của Chủ tịch Hộ? Luật g?a V?ệt Nam cho 201 tập thể và 295 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hộ? năm 2013.

VƯƠNG TRẦN

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nang-hoat-dong-cua-hoi-luat-gia-viet-nam-len-tam-cao-moi-a15993.html