Nghệ An: Thông tin về vụ việc tại giáo xứ Mỹ Yên


Thứ 4, 11/09/2013 | 23:43


UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi họp báo vào chiều 10/9, thông báo về tình hình về vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo xảy ra tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.

UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổ? họp báo vào ch?ều 10/9, th&oc?rc;ng báo v&ec?rc;̀ t&?grave;nh h&?grave;nh về vụ v?ệc phức tạp l?&ec?rc;n quan đến t&oc?rc;n g?áo xảy ra tạ? x&at?lde; Ngh? Phương, huyện Ngh? Lộc.Theo UBND tỉnh Nghệ An, vụ v?ệc xảy ra tạ? x&at?lde; Ngh? Phương (Ngh? Lộc) trong những ngày qua bắt nguồn từ v?ệc một số phần tử quá kh&?acute;ch đ&at?lde; g&ac?rc;y rố? trật tự c&oc?rc;ng cộng, bắt g?ữ ngườ? trá? pháp luật, hủy hoạ? tà? sản c&oc?rc;ng d&ac?rc;n d?ễn ra trong thờ? g?an gần đ&ac?rc;y. Đặc b?ệt là các vụ g&ac?rc;y rố? trật tự c&oc?rc;ng cộng, g?ữ ngườ? trá? pháp luật và chống ngườ? th? hành c&oc?rc;ng vụ xảy ra trong các ngày 30/8, ngày 3 và 4/9/2013.H?ện các lực lượng chức năng trong tỉnh Nghệ An đang t?ếp tục làm nh?ệm vụ bảo đảm an n?nh trật tự tạ? địa bàn huyện Ngh? Lộc và x&at?lde; Ngh? Phương để chủ động ngăn chặn các hoạt động quá kh&?acute;ch g&ac?rc;y mất an n?nh trật tự, nhằm ổn định t&?grave;nh h&?grave;nh.C&oc?rc;ng an Nghệ An tập trung đ?ều tra các vụ án đ&at?lde; khở? tố xảy ra vào ngày 30/8, 3/9 và 4/9 về các hành v? g&ac?rc;y rố? trật tự c&oc?rc;ng cộng, chống ngườ? th? hành c&oc?rc;ng vụ, g?ữ ngườ? trá? pháp luật.
H&?grave;nh ảnh ngườ? d&ac?rc;n tụ tập, g&ac?rc;y sức ép vớ? ch&?acute;nh quyền x&at?lde; Ngh? Phương (Ảnh: congannghean.vn)Cũng tạ? buổ? họp báo, &oc?rc;ng Thá? Văn Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và &oc?rc;ng Nguyễn Hữu Cầu, Phó G?ám đốc C&oc?rc;ng an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát đ?ều tra tỉnh Nghệ An đ&at?lde; thẳng thắn trả lờ? c&ac?rc;u hỏ? của một số nhà báo l?&ec?rc;n quan đến nguy&ec?rc;n nh&ac?rc;n dẫn đến vụ v?ệc, đồng thờ? th&oc?rc;ng t?n th&ec?rc;m một số ch? t?ết về bản chất của vụ v?ệc để các nhà báo h?ểu r&ot?lde;.L&at?lde;nh đạo UBND tỉnh Nghệ An cũng khẳng định: Trong mấy ngày qua, tr&ec?rc;n một số trang mạng đ?ện tử và Trang th&oc?rc;ng t?n tổng hợp "G?áo phận V?nh" xuất h?ện nh?ều th&oc?rc;ng t?n, bà? v?ết, h&?grave;nh ảnh có nộ? dung sa? sự thật mang t&?acute;nh k&?acute;ch động, vu khống về vụ v?ệc xảy ra, làm cho chức sắc, g?áo d&ac?rc;n h?ểu sa? bản chất vụ v?ệc và dễ bị l&oc?rc;? kéo t?ếp tục có các hoạt động v? phạm pháp luật.Th&oc?rc;ng t?n từ Cổng th&oc?rc;ng t?n đ?ện tử tỉnh Nghệ An cho b?ết: Những năm qua tỉnh Nghệ An hết sức quan t&ac?rc;m đến c&oc?rc;ng tác t&oc?rc;n g?áo. Tỉnh có nh?ều ch&?acute;nh sách ưu t?&ec?rc;n phát tr?ển k?nh tế - x&at?lde; hộ? cho vùng s&ac?rc;u, vùng xa, vùng b&at?lde;? ngang, vùng đồng bào có đạo.Từ năm 2005 đến nay, tr&ec?rc;n địa bàn tỉnh đ&at?lde; có 70 nhà thờ được x&ac?rc;y dựng mớ?, tách lập 23 xứ, 43 họ đạo, thụ phong hơn 100 l?nh mục; 97\% d?ện t&?acute;ch đất đa?, cơ sở thờ tự của c&oc?rc;ng g?áo được cấp g?ấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 25 nơ? thờ tự trước đ&ac?rc;y có d?ện t&?acute;ch đất chật hẹp được nhà nước cấp th&ec?rc;m để x&ac?rc;y dựng nhà thờ&hell?p; Hàng năm đến ngày lễ trọng hay các hoạt động lớn của G?áo phận, G?áo xứ, ch&?acute;nh quyền địa phương đều đến thăm hỏ?, có quà động v?&ec?rc;n.
H&?grave;nh ảnh ngườ? d&ac?rc;n quá kh&?acute;ch ném đá vào lực lượng chức năng (Ảnh: congannghean.vn)Th&oc?rc;ng t?n từ Báo C&oc?rc;ng an Nghệ An: Vào khoảng 8h15’ ngày 30/8, có khoảng 250 đến 300 ngườ? là g?áo d&ac?rc;n thuộc g?áo xứ Mỹ Y&ec?rc;n kéo đến UBND x&at?lde; và mang theo băng r&oc?rc;n, khẩu h?ệu vớ? nộ? dung “Phản đố? ch&?acute;nh quyền bắt ngườ? trá? pháp luật”,... Ngườ? d&ac?rc;n đ&at?lde; bao v&ac?rc;y, phong tỏa phòng làm v?ệc của Đảng ủy, UBND x&at?lde;; chử? bớ?, g&ac?rc;y sức ép vớ? ch&?acute;nh quyền đò? thả 2 ngườ? bị bắt là Ng&oc?rc; Văn Khở? và Nguyễn Văn Hả?.Vào 8h sáng ngày 3/9, có khoảng 400-600 ngườ? d&ac?rc;n kéo đến UBND x&at?lde; Ngh? Phương, mang theo nh?ều băng r&oc?rc;n cắm trước cổng trụ sở  vớ? nộ? dung như tr&ec?rc;n. Sau đó, ngườ? d&ac?rc;n tự ý vào ch?ếm g?ữ phòng làm v?ệc của Phó chủ tịch UBND x&at?lde;, khống chế, g?ữ 6 cán bộ của huyện Ngh? Lộc và x&at?lde; Ngh? Phương. Ngoà? ra, tạ? Trung t&ac?rc;m g?ao dịch một cửa x&at?lde; Ngh? Phương, g?áo d&ac?rc;n cũng t?ến hành khống chế, g?am g?ữ &oc?rc;ng Quang - Chủ tịch Hộ? N&oc?rc;ng d&ac?rc;n huyện Ngh? Lộc.Buổ? ch?ều cùng ngày, một số g?áo d&ac?rc;n quá kh&?acute;ch đ&at?lde; chử? bớ?, hành hung các cán bộ đang bị g?am g?ữ, ép buộc &oc?rc;ng Nguyễn Trọng Tạo, Chủ tịch UBND x&at?lde; v?ết “G?ấy cam kết”, có đóng dấu vớ? nộ? dung đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thả Ng&oc?rc; Văn Khở? và Nguyễn Văn Hả?. T?ếp đến, các g?áo d&ac?rc;n quá kh&?acute;ch ép &oc?rc;ng Nguyễn Hữu Lam, Phó chủ tịch UBND huyện Ngh? Lộc, v?ết xác nhận của UBND huyện, y&ec?rc;u cầu những ngườ? bị g?am g?ữ ký vào tờ g?ấy này, rồ? mớ? trả tự do cho 6 cán bộ.Ngày 4/9, vào lúc 14 g?ờ 30 trong kh? UBND x&at?lde; Ngh? Phương đang tổ chức cuộc họp bàn về nh?ệm vụ phát tr?ển k?nh tế - x&at?lde; hộ?, th&?grave; có khoảng 30 ngườ? d&ac?rc;n chủ yếu là phụ nữ mang theo l?ềm, chấu x&oc?rc;ng vào trụ sở UBND đò? thả Ng&oc?rc; Văn Khở? và Nguyễn Văn Hả?. Đến 15.30’ hàng trăm g?áo d&ac?rc;n đổ về đoạn đường Tỉnh lộ 34 trước trụ sở UBND x&at?lde;, la ó, dùng gạch đá tấn c&oc?rc;ng các lực lượng chức năng đang làm nh?ệm vụ bảo đảm an n?nh tạ? đ&ac?rc;y, làm 20 cán bộ, ch?ến sĩ bị thương...Sự v?ệc chỉ dừng lạ? kh? L?nh mục Ph&ec?rc;-r&oc?rc; Nguyễn Xu&ac?rc;n Quý l&ec?rc;n gặp gỡ, trao đổ?, nó? chuyện vớ? bà con g?áo d&ac?rc;n, khuy&ec?rc;n g?ả? bà con g?áo d&ac?rc;n kh&oc?rc;ng tụ tập đ&oc?rc;ng ngườ?, g&ac?rc;y cản trở an toàn g?ao th&oc?rc;ng; v?ệc g&ac?rc;y hỗn loạn như thế là v? phạm pháp luật, ảnh hưởng mố? đoàn kết lương g?áo.
Theo Ch?nhphu.vn

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-thong-tin-ve-vu-viec-tai-giao-xu-my-yen-a958.html