Ngoại trưởng Mỹ sẽ thảo luận với Philippines về Biển Đông


Thứ 2, 16/12/2013 | 12:00


(ĐSPL) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tìm cách "tạo điều kiện thuận lợi hơn" cho việc quân đội Mỹ ra vào Philippines "để đối phó với thiên tai và khủng hoảng".

(ĐSPL) - Ngoạ? trưởng Mỹ John Kerry sẽ tìm cách "tạo đ?ều k?ện thuận lợ? hơn" cho v?ệc quân độ? Mỹ ra vào Ph?l?pp?nes "để đố? phó vớ? th?ên ta? và khủng hoảng".
Theo một quan chức cấp cao Bộ Ngoạ? g?ao Mỹ, Ngoạ? trưởng John Kerry ​​sẽ thảo luận về các vấn đề l?ên m?nh vớ? Tổng thống Ph?l?pp?nes, Ben?gno Aqu?no III,  và Ngoạ? trưởng Albert del Rosar?o vào ngày Thứ Tư (18/12), nhân chuyến thăm chính thức Man?la thứ 2 của ông trong năm nay.

Ngoạ? trưởng John Kerry t?ếp Ngoạ? trưởng Ph?l?pp?nes Albert Del Rosar?o tạ?trụ sở Bộ Ngoạ? g?ao Mỹ.

Trong một bản tốc ký của Đạ? sứ quán Mỹ tạ? Man?la, một quan chức Bộ Ngoạ? g?ao Mỹ g?ấu tên này g?ả? thích rằng các cuộc thảo luận sắp tớ? sẽ không l?ên quan đến v?ệc tá? lập các căn cứ quân sự sau các cuộc đàm phán thất bạ? g?ữa ha? nước về một thỏa thuận đầu năm nay.Quan chức này cho b?ết: "Chúng tô? không bàn tớ? v?ệc th?ết lập hoặc tá? lập căn cứ quân sự ở Ph?l?pp?nes. Chúng ta đang ở thế kỷ 21 và các đặc đ?ểm của v?ệc tr?ển kha? quân sự  Mỹ trong khu vực không cần th?ết phả? g?ống hệt vớ? những gì đã được t?ến hành trong thế kỷ trước". Quan chức này ngụ ý đến v?ệc sự h?ện d?ện trước đây của quân độ? Mỹ, đặc b?ệt ở Vịnh Sub?c.Nhu cầu t?ếp cận h?ệu quả hơn, rộng hơn  là một phần của những đánh g?á của Mỹ thông qua v?ệc gử? 55 tr?ệu USD v?ện trợ nhân đạo và tr?ển kha? khoảng 1.000 quân tớ? Ph?l?pp?nes để g?ả? quyết  hậu quả của s?êu bão Ha?yan.Bên cạnh công cuộc cứu trợ và tá? th?ết sau bão Ha?yan, Ngoạ? trưởng John Kerry cũng sẽ thảo luận vớ? Tổng thống  Aqu?no và Ngoạ? trưởng Del Rosar?o về quan hệ đồng  m?nh l?ên quan đến tranh chấp trên B?ển Đông.Ph?l?pp?nes, một đồng m?nh lâu dà? của Mỹ, đã bị lô? kéo vào tranh chấp lãnh thổ vớ? Trung Quốc ở B?ển Đông. Man?la cũng đã kêu gọ? Mỹ hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực quân sự vốn khá hạn chế của Ph?l?pp?nes.Đầu năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra "xoay trục" (hay "tá? cân bằng quân sự và ch?ến lược") sang Châu Á-Thá? Bình Dương, trong bố? cảnh tranh chấp b?ển đảo ngày càng g?a tăng ở khu vực. Chuyến thăm của Ngoạ? trưởng John Kerry đến Ph?l?pp?nes và V?ệt Nam trong tuần này là một phần của ch?ến lược "xoay trục" đó."Vì vậy, chuyến thăm ha? nước (V?ệt Nam và Ph?l?pp?nes của Ngoạ? trưởng John Kerry) phản ánh chính sách tổng thể của chúng tô?. Tô? muốn nó? rằng chuyến thăm này có ý nghĩa về an n?nh và k?nh tế...", quan chức g?ấu tên của Bộ Ngoạ? g?ao Mỹ nó?.Trong chuyến thăm Ph?l?pp?nes, Ngoạ? trưởng John Kerry sẽ dự một dạ t?ệc tạo Cung đ?ện Malacañan (Phủ Tổng thống Ph?l?pp?nes) và sẽ đ? thăm thành phố Tacloban, nơ? ông sẽ nó? chuyện vớ? một số nạn nhân của cơn bão Ha?yan khủng kh?ếp nhất trong lịch sử Ph?l?pp?nes.
M?nh Đức (theo Ph?lstar)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngoai-truong-my-se-thao-luan-voi-philippines-ve-bien-dong-a13701.html