Người đàn ông chuyển giới đầu tiên sinh con


Thứ 3, 10/09/2013 | 06:47


Một người đàn ông ở Đức đã sinh ra một em bé bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Anh là người chuyển giới đầu tiên sinh con ở châu Âu.

Ngườ? phụ nữ s?nh ra vớ? cơ thể ngườ? đàn &oc?rc;ng đ&at?lde; "mẹ tròn con vu&oc?rc;ng" vớ? đứa bé được thụ t?nh nh&ac?rc;n tạo. Anh quyết định s?nh con tạ? nhà ở huyện Neukoell?n của Berl?n v&?grave; kh&oc?rc;ng muốn t&ec?rc;n tuổ? m&?grave;nh lưu lạ? trong bệnh v?ện.
Anh này đ&at?lde; duy tr&?grave; cơ quan s?nh sản của ngườ? phụ nữ bằng l?ệu pháp thay thế hormone trong nh?ều năm để chuyển đổ? g?ớ? t&?acute;nh. Th&oc?rc;ng t?n về anh cũng như nhà tà? trợ t?nh trùng được g?ấu k&?acute;n v&?grave; muốn bảo vệ con tra? m&?grave;nh trước sự h?ếu kỳ của mọ? ngườ?.Như vậy, bé tra? s?nh ngày 18.8 kh&oc?rc;ng có mẹ, chỉ có một ngườ? cha. Một phát ng&oc?rc;n v?&ec?rc;n của Thượng v?ện Quản lý Nộ? vụ Berl?n cho b?ết: "Ngườ? cha y&ec?rc;u cầu g?ớ? t&?acute;nh của đứa trẻ kh&oc?rc;ng được t?ết lộ trong mọ? trường hợp. Nhưng ch&?acute;nh quyền bác bỏ đ?ều này và tuy&ec?rc;n bố đó là một cậu bé".

Phương t?ện truyền th&oc?rc;ng của Đức đ&at?lde; ngạc nh?&ec?rc;n kh? nghe t?n về sự ra đờ? chuyển đổ? g?ớ? t&?acute;nh. "Em bé trong bụng ngườ? đàn &oc?rc;ng thay v&?grave; một bụng b?a" - một t?&ec?rc;u đề tr&ec?rc;n báo ch&?acute; đ&at?lde; đưa t?n.


                                        Ba đứa trẻ x?nh xắn ra đờ? nhờ phương pháp thụ t?nh nh&ac?rc;n tạo

Đ&ac?rc;y là trường hợp đầu t?&ec?rc;n của một đứa trẻ s?nh ra ở ch&ac?rc;u &Ac?rc;u từ cha mẹ chuyển g?ớ?, nhưng ở Mỹ trường hợp của Thomas Beat?e, một ngườ? đàn &oc?rc;ng chuyển g?ớ? đ&at?lde; có ba ngườ? con được b?ết đến.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Theo Tr? thức thờ? đạ?

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-chuyen-gioi-dau-tien-sinh-con-a773.html