Phú Yên gửi thư xin lỗi dân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn


Thứ 2, 20/03/2017 | 08:47


Cùng sự kiện

Trường hợp trả kết quả quá hạn giải quyết theo quy định do lỗi của công chức, viên chức giải quyết hồ sơ; trường hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính có sự sai sót d

Trường hợp trả kết quả quá hạn giải quyết theo quy định do lỗi của công chức, viên chức giải quyết hồ sơ; trường hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính có sự sai sót do lỗi của cơ quan, đơn vị..., chính quyền Phú Yên sẽ gửi thư xin lỗi người dân.

Theo tin tức báo Phú Yên đăng tải, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh.

Phú Yên gửi thư xin lỗi dân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn

Các trường hợp phải gửi thư xin lỗi bao gồm: trường hợp đề nghị cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ sau khi đã phát hành phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ theo danh mục thủ tục hành chính do lỗi của cán bộ, công chức tiếp nhận; trường hợp đề nghị cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ sau khi đã tiếp nhận giấy hẹn trả hồ sơ do lỗi của công chức, viên chức tiếp nhận; trường hợp trả kết quả quá hạn giải quyết theo quy định do lỗi của công chức, viên chức giải quyết hồ sơ; trường hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính có sự sai sót do lỗi của cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo báo VnExpress, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết: "Việc làm này nhằm rút ngắn thời gian 'ngâm' hồ sơ, thể hiện sự quan tâm, tạo mối quan hệ gần gũi giữa chính quyền và người dân".

Tổng hợp

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-yen-gui-thu-xin-loi-dan-khi-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-sai-sot-tre-han-a184731.html