Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020


Thứ 2, 12/11/2018 | 03:04


Cùng sự kiện

Với 89,48% ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trong sáng ngày 12/11.

Với 89,48% ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trong sáng ngày 12/11.

Trong sáng nay (12/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Bắt đầu phiên làm việc sáng nay, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 

Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Sau đó, các thành viên Quốc hội đã tiến hành biểu quyết để thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Có 451 đại biểu tham gia biểu quyết Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Kết quả, có 434 đại biểu biểu quyết tán thành tương đương tỷ lệ 89,48% tổng số ĐBQH.

Kết quả biểu quyết.

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vừa được thông qua có rất nhiều các nội dung đáng chú ý như: Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và việc sử dụng nguồn dự phòng chung; Nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn dự phòng chung nguồn ngân sách trung ương còn lại và vốn nước ngoài tăng thêm; Bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020…

Trước đó, vào ngày 29/10, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về phân bổ ngân sách, đầu tư công trung hạn.

Thanh Lam

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quoc-hoi-thong-qua-nghi-quyet-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-2016-2020-a250961.html