Quy định mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp có hiệu lực trong năm 2023


Thứ 7, 03/12/2022 | 07:28


Cùng sự kiện

5 điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp trong năm 2023 được quy định tại Nghị quyết 69/2022/QH15.

Một là, tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng (hiện hành đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng).

Hai là, chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2023

Trong năm 2023, chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

quy dinh moi ve tien luong phu cap tro cap co hieu luc trong nam 2023
Hình minh họa.

Ba là, tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 1/7/2023

Theo đó, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Bốn là, tăng mức chuẩn trợ cấp người có công

Cụ thể, tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Năm là, tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở

Từ ngày 1/1/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quy-dinh-moi-ve-tien-luong-phu-cap-tro-cap-co-hieu-luc-trong-nam-2023-a559239.html