Stephen Elop - "Điệp viên nằm vùng" của Microsoft tại Nokia?


Thứ 4, 04/09/2013 | 09:06


Khi tin Microsoft mua lại bộ phận thiết bị của Nokia với giá 7,2 tỷ USD được phát đi, Stephen Elop - CEO mới thoái vị của hãng Phần Lan - trở thành cái tên được đem ra bàn luận nhiều nhất.

V?ệc M?crosoft th&ac?rc;u tóm Nok?a kh&oc?rc;ng làm cho g?ớ? ph&ac?rc;n t&?acute;ch bất ngờ. Có ý k?ến cho rằng mọ? thứ đ&at?lde; được sắp đặt từ trước, tuy nh?&ec?rc;n, đó mớ? chỉ là suy đoán của nh?ều ngườ? kh? móc nố? các sự k?ện d?ễn ra trong thờ? g?an qua chứ chưa có bằng chứng xác thực.

Stephen Elop bắt đầu g?a nhập M?crosoft vào tháng 10/2008 vớ? chức vụ Phó chủ tịch phụ trách bộ phận doanh ngh?ệp, trong đó có "con gà đẻ trứng vàng" Off?ce. Đến ngày 10/9/2010, Nok?a th&oc?rc;ng báo Elop sẽ đến Phần Lan vớ? va? trò t&ac?rc;n Tổng g?ám đốc.

Nh?ều c&ac?rc;u hỏ? được đặt ra xung quanh v?ệc Elop đến Nok?a và hợp tác vớ? M?crosoft.

G?ớ? c&oc?rc;ng nghệ đón nhận th&oc?rc;ng t?n này một cách t&?acute;ch cực bở? Nok?a đang bắt đầu chậm lạ? trong cuộc ch?ến d? động và cần cả? tổ để có thể ngăn sự bành trướng của Apple. Lúc này, Nok?a vẫn là h&at?lde;ng đ?ện thoạ? d? động số một thế g?ớ? nhưng ph&ac?rc;n khúc smartphone đ&at?lde; tỏ ra yếu kém so vớ? các đố? thủ. Nok?a mạnh về phần cứng, nhưng lạ? kh&oc?rc;ng phả? là h&at?lde;ng đ? đầu về phần mềm d? động. Do đó, theo đánh g?á của chuy&ec?rc;n g?a Ben Wood thuộc c&oc?rc;ng ty CCS Ins?gh, Elop vớ? k?nh ngh?ệm và những mố? quan hệ của m&?grave;nh có thể b?ến đổ? Nok?a theo hướng h?ệu quả hơn.


Khả năng Elop quay trở lạ? M?crosoft làm CEO được đánh g?á cao nhất.

Như vậy, chuyện Elop trở thành CEO t?ếp theo của M?crosoft là đ?ều g?ớ? ph&ac?rc;n t&?acute;ch đ&at?lde; t&?acute;nh đến. V&?grave; thế, họ kh&oc?rc;ng hề bất ngờ kh? ngày 3/9, tập đoàn phần mềm Mỹ tuy&ec?rc;n bố mua lạ? bộ phận th?ết bị của Nok?a. Trong kh? đó, Elop cũng rút khỏ? vị tr&?acute; CEO Nok?a và chuyển sang phụ trách mảng th?ết bị và dịch vụ - bộ phận được đánh g?á là mang t&?acute;nh quyết định cho số phận của M?crosoft trong tương la?.

Elop quay lạ? h&at?lde;ng phần mềm Mỹ sau 2 năm ch?nh ch?ến trờ? &Ac?rc;u được báo ch&?acute; Mỹ v&?acute; như "ngày trở về nhà" của &oc?rc;ng. Trong kh? đó, M?crosoft vẫn ?m lặng trước những ồn ào rằng họ đ&at?lde; vẽ ra một kế hoạch th&ac?rc;u tóm kh&oc?rc;n ngoan và hoàn hảo.

Nguồn: VNE

 

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/stephen-elop---diep-vien-nam-vung-cua-microsoft-tai-nokia-a357.html