Tam Quốc Diễn Nghĩa: Nhân vật dễ dàng đánh bại mọi vị tướng của Gia Cát Lượng nhưng lại chết thảm dưới đao một lão tướng


Thứ 5, 10/12/2020 | 06:00


Cùng sự kiện

Ngoài Hắc Chiêu, vẫn còn một tiểu tướng ngáng đường Gia Cát Lượng trong chiến dịch phạt Bắc thứ 2.

Ngoài Hắc Chiêu, vẫn còn một tiểu tướng ngáng đường Gia Cát Lượng trong chiến dịch phạt Bắc thứ 2.

Gia Cát Lượng là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Thục Hán thời Tam Quốc.

Bằng tài năng của mình, Gia Cát Lượng đã giúp Lưu Bị từ hai bàn tay trắng, từng bước giành được những thành trì, vùng đất riêng, để rồi dần trở thành hoàng đế đứng đầu của một nước.

Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng nắm đại quyền trong tay, tiếp tục tâm nguyện thống nhất thiên hạ, phục hưng Hán thất còn dang dở của chủ công. Do đó, ông đã 6 lần dẫn quân ra Kỳ Sơn thảo phạt Bắc Ngụy, chỉ tiếc đều không thành công. Trong đó, lần phạt Bắc thứ 2 của Gia Cát Lượng có thể nói là thất bại chóng vánh nhất.

Người hâm mộ Tam Quốc đều biết, lần phạt Bắc thứ 2 Gia Cát Lượng hành quân gấp gáp nhằm lợi dụng bối cảnh Đông Ngô bất ngờ tấn công nhà Ngụy ở Thạch Bình. Dù không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng đại quân của Gia Cát Lượng cũng lên tới 3-4 vạn, vậy mà không thể công chiếm được thành Trần Thương nhỏ bé với chỉ hơn 1.000 quân do Hác Chiêu trấn thủ.

Ngoài Hác Chiêu, vẫn còn có một tiểu tướng khác của nhà Ngụy có màn thể hiện vô cùng nổi bật mà ít ai biết tới. Người này tên là Vương Song.

Trong tiểu thuyết mô tả Vương Song là một trong những võ tướng mạnh nhất của nhà Ngụy khi đó. Người này dùng đại đao 60 cân, cưỡi Thiên Lý mã, lại thạo cả bắn cung.

Khi Gia Cát Lượng đang vây ép thành Trần Thương, Vương Song đem quân ứng cứu. Lúc này, Gia Cát Lượng cấp 3.000 quân cho tướng Tạ Hùng chặn đánh nhưng chưa được 3 hiệp thì Vương Song đã chém chết Tạ Hùng.

Gia Cát Lượng lại cử tướng khác Cung Khởi tiếp tục dẫn 3.000 nghênh chiến nhưng cũng chỉ trog nháy mắt, Cung Khởi đã mất mạng dưới đao của Vương Song.

Binh sĩ mất tướng chạy về báo cáo với Gia Cát Lượng, cũng là lúc quân của Vương Song đối mặt chính diện với quân Thục.

Gia Cát Lượng sai Liêu Hóa, Vương Bình, Trương Ngực ba người ra ứng chiến. Vương Song giả thua bỏ chạy, Trương Ngực đuổi theo nhưng Vương Bình gọi Trương Ngực quay về kéo trúng kế. Đúng lúc Trương Ngực vội quay ngựa về thì bị Vương Song quăng một chùy lưu tinh đến, trúng vào sau lưng. Nếu không phải Vương Bình kịp thời gọi vọng, có lẽ Trương Ngực cũng đã bỏ mạng.

Gia Cát Lượng chứng kiến sự dũng mãnh của Vương Song, bắt đầu cảm thấy phiền não. Càng đau lòng hơn khi Trương Ngực ôm vết thương quay về nói: "Vương Song khỏe lắm, không sao địch nổi".

Gia Cát Lượng thấy vậy, đành phải nghe theo ý kiến tạm thời dừng tiến công của Khương Duy.

Hết sự lựa chọn, Gia Cát Lượng sau đó buộc phải dùng đến lão tướng Ngụy Diên, một danh tướng mà ông rất kiêng kỵ. Gia Cát Lượng bày kế cho Ngụy Diên, sai lính chờ lúc Vương Song đi tuần thì nổi lửa đốt trại và bày trận phục kích trên đường mà Vương Song trở về.

Ngụy Diên theo kế, thừa lúc Vương Song dẫn binh tuần tra các con đường nhỏ thì nổi lửa đốt doanh trại. Vương Song thấy lửa chạy liền chạy về ứng cứu. Giữa đường thì Ngụy Diên phi từ trong bụi cây ra và hét lớn "Ngụy Diên đến đây". Vương Song giật mình chưa kịp phản ứng thì bị Ngụy Diên một đao chém chết.

Một tướng lĩnh dũng mãnh vô địch như Vương Song vì sao lại ít được nhắc đến như vậy? Điều này một phần là do quan niệm ủng Lưu phản Tào của tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, dành phần lớn đất diễn cho nhân vật chính là nhà Thục, nên không ít nhân tài của nhà Ngụy gần như bị lãng quên.

Hoa Vũ (Theo Sohu)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tam-quoc-dien-nghia-nhan-vat-de-dang-danh-bai-moi-vi-tuong-cua-gia-cat-luong-nhung-lai-chet-tham-duoi-dao-mot-lao-tuong-a348909.html