Tan hoang khúc ruột Quảng Bình


Thứ 5, 03/10/2013 | 10:46


(ĐS&PL) - Bão qua. Chúng tôi trở lại Quảng Bình - quê hương của miền cát trắng. Trường lớp, công sở, nhà dân tốc mái, đổ sập...; cây cối, tường rào, nghiêng ngả...

(ĐS&PL) - Bão qua. Chúng tô? trở lạ? Quảng Bình - quê hương của m?ền cát trắng. Trường lớp, công sở, nhà dân tốc má?, đổ sập...; cây cố?, tường rào, ngh?êng ngả... Quảng Bình đang tan hoang.
       Phan Thành

 

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/tan-hoang-khuc-ruot-quang-binh-a3886.html