Thành lập Trường đại học Y Dược là thành viên của đại học Quốc gia Hà Nội


Thứ 4, 01/04/2020 | 23:55


Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường đại học Y Dược là trường đại học thành viên của đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường đại học Y Dược là trường đại học thành viên của đại học Quốc gia Hà Nội.

Khuôn viên trường đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ giao bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường đại học Y Dược là trường đại học thành viên của đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các quy định pháp luật có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường đại học Y Dược được thành lập trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược- Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả được đưa ra tại phiên họp Hội đồng đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Khoa Y Dược trực thuộc ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-TCCB ngày 20/5/2010, trên cơ sở kế thừa truyền thống và tiếp nối lịch sử phát triển của đại học Đông Dương- tiền thân của ĐHQGHN, trong đó có Trường cao đẳng Y khoa (Ecole supérieure de Médecine - 1906) cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của ĐHQGHN thành trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo xu thế hội nhập quốc tế của đất nước.

Khoa hoạt động với chức năng đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về lĩnh vực y, dược; nghiên cứu khoa học - công nghệ, phục vụ đào tạo và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt trình độ quốc tế.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-lap-truong-dai-hoc-y-duoc-la-thanh-vien-cua-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-a317818.html