Thẻ tín dụng có thể không được rút quá 5 triệu đồng mỗi ngày


Thứ 2, 13/11/2017 | 09:23


Cùng sự kiện

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo bổ sung quy định hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo bổ sung quy định hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt.

Theo đó, đối với việc rút tiền mặt bằng thẻ ở nước ngoài, để hạn chế việc sử dụng tiền mặt (ngoại tệ) được rút từ thẻ sau đó chi tiêu không đúng mục đích được phép theo pháp luật ngoại hối, tại dự thảo quy định các giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ tại nước ngoài sẽ bị giới hạn hạn mức tối đa theo ngày.

Dự thảo nêu rõ đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 triệu đồng Việt Nam trong một ngày.

Hạn mức rút của thẻ tín dụng sẽ là 5 triệu đồng 1 ngày.

Đối với giao dịch rút tiền mặt từ thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ, mỗi thẻ được rút tối đa là 5 triệu đồng Việt Nam trong một ngày.

Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân không quá 80% giá trị của tài sản bảo đảm và tối đa 1 tỉ đồng. Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa 500 triệu đồng. Thẻ được sử dụng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài theo các mục đích được pháp luật VN cho phép…

Đặc biệt, dự thảo Thông tư bổ sung quy định đối với trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trong thời gian ngắn, mở thẻ rồi xuất cảnh và sử dụng thẻ để thực hiện hoặc tiếp tay cho các hoạt động phạm tội.

Ngoài ra, đối tượng sử dụng thẻ tín dụng cũng được mở rộng thêm đối tượng chủ thẻ chính 15 đến 18 tuổi cho thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ được thấu chi để đồng bộ với quy định về đối tượng được vay của Luật các Tổ chức tín dụng.

Minh Thư

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/the-tin-dung-co-the-khong-duoc-rut-qua-5-trieu-dong-moi-ngay-a209194.html