Trường hợp cụ thể nào công chức tập sự bị hủy quyết định tuyển dụng?


Thứ 2, 27/04/2020 | 03:53


Cùng sự kiện

Theo quy định hiện hành, có 2 trường hợp công chức tập sự không được tuyển dụng. Dù vậy, đối tượng này vẫn được hưởng trợ cấp, phụ cấp và tiền tàu xe.

Theo quy định hiện hành, có 2 trường hợp công chức tập sự không được tuyển dụng. Dù vậy, đối tượng này vẫn được hưởng trợ cấp, phụ cấp và tiền tàu xe.

Trường hợp nào công chức tập sự bị hủy quyết định tuyển dụng? - Hình minh họa

Tại Điều 40 Luật Cán bộ, công chức, người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định của Chính phủ. Theo đó, việc tập sự giúp công chức mới được tuyển dụng làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Trường hợp công chức tập sự được hưởng 100% mức lương

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 140/2017/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, có 4 trường hợp đặc biệt sau đây người được quyển dụng vào công chức trong thời gian tập sự sẽ được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng:

- Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm.

- Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được tuyển dụng vào công chức theo chính sách thu hút nhân tài.

Như vậy, có 4 trường hợp công chức tập sự được hưởng 100% lương và phụ cấp tăng thêm.

2 trường hợp công chức tập sự bị hủy quyết định tuyển dụng

Theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Cán bộ, công chức hiện đang có hiệu lực, người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự được bổ nhiệm vào ngạch công chức. Trong đó, ngạch công chức gồm: Chuyên viên cao cấp và tương đương; Chuyên viên chính và tương đương; Chuyên viên và tương đương; Cán sự và tương đương; Nhân viên.

Như vậy, theo quy định tại Luật này, công chức mới trúng tuyển hoàn thành chế độ tập sự là được bổ nhiệm vào ngạch công chức.

Tuy nhiên, tại Điều 24 Nghị định 24/2010/NĐ-CP có quy định về trường hợp hủy bỏ quyết định tuyển dụng với người tập sự gồm:

- Người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ: Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí đến mức bị kỷ luật…

- Người tập sự bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tập sự. Tại Điều 3 Nghị định 34/2011/NĐ-CP, Chính phủ quy định các hành vi công chức bị kỷ luật gồm: Vi phạm việc thực hiện nghĩa vụ, đạo đức và văn hóa giao tiếp của công chức khi thi hành công vụ; bị Tòa án kết án…

Khi đó, việc hủy bỏ quyết định tuyển dụng phải được thực hiện bằng văn bản và người tập sự bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng được trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng cùng tiền tàu xe về nơi cư trú.

Như vậy, theo quy định hiện hành, có 2 trường hợp công chức tập sự không được tuyển dụng. Dù vậy, đối tượng này vẫn được hưởng trợ cấp, phụ cấp và tiền tàu xe.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truong-hop-cu-the-nao-cong-chuc-tap-su-bi-huy-quyet-dinh-tuyen-dung-a320847.html