Truyền thông hiệu quả với "100 thương hiệu đồng hành"


Thứ 5, 07/11/2013 | 07:40


"100 thương hiệu đồng hành" là một trong những chương trình đặc biệt của báo Đời sống & Pháp luật song hành cùng các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu...

"100 thương h?ệu đồng hành" là một trong những chương trình đặc b?ệt của báo Đờ? sống & Pháp luật song hành cùng các doanh ngh?ệp quảng bá thương h?ệu...Là một trong những tờ báo có lượng phát hành lớn nhất tạ? V?ệt Nam, h?ện nay báo Đờ? sống & Pháp luật - Cơ quan của Hộ? Luật g?a V?ệt Nam t?ếp tục thể h?ện sự quan tâm đặc b?ệt của mình đố? vớ? các doanh ngh?ệp muốn xây dựng và quảng bá thương h?ệu thông qua chương trình "100 thương h?ệu đồng hành cùng báo Đờ? sống & Pháp luật".Theo đó, kể từ ngày 15/10 - 19/11/2013, 100 doanh ngh?ệp hoạt động k?nh doanh trong các lĩnh vực như Y tế; dược; g?áo dục; chăm sóc sức khỏe có đơn đăng ký tham g?a đầu t?ên sẽ trở thành đố? tác cùng Đờ? sống & Pháp luật quảng bá thương h?ệu của mình đến vớ? công chúng. 

Kh? tham g?a chương trình "100 thương h?ệu đồng hành cùng Đờ? sống & Pháp
luật" , các doanh ngh?ệp sẽ nhận được những ưu đã? và quyền lợ? đặc b?ệt.

Các thương h?ệu đồng hành sau kh? tham dự ký kết tạ? tòa soạn sẽ được Đờ? sống & Pháp luật hỗ trợ về những hoạt động truyền thông; được cung cấp và hợp tác dướ? hình thức các thông t?n đồng hành sẽ được công bố trên Đờ? sống & Pháp luật Onl?ne hoặc trên các ấn phẩm phù hợp của báo.Cùng vớ? những ưu đã? nêu trên, các doanh ngh?ệp tham g?a chương trình sẽ được đăng 3 bà? v?ết; được đặt logo thương h?ệu trên hệ thống Đờ? sống & Pháp luật Onl?ne. Đặc b?ệt, tất cả những doanh ngh?ệp tham g?a chương trình sẽ được cấp chứng nhận và thẻ đồng hành cùng báo Đờ? sống & Pháp luật.

Vớ? những nỗ lực không mệt mỏ? trong v?ệc tuyên truyền, phổ b?ến g?úp công chúng t?ếp cận vớ? pháp luật trong thờ? g?an qua thì vớ? chương trình "100 thương h?ệu đồng hành" lần này, Đờ? sống & Pháp luật chính là sự lựa chọn đúng đắng nhất đố? vớ? những doanh ngh?ệp nào muốn xây dựng và quảng bá thương h?ệu của mình.

Báo Đờ? sống & Pháp luật ngoà? ấn bản có lượng phát hành rất lớn h?ện nay là còn có các ấn phẩm được đông đảo công chúng b?ết đến như: Ngườ? đưa t?n, Hôn nhân & Pháp luật, Công lý Trá? t?m, và Đờ? sống và Pháp luật Onl?ne.

Thông t?n Ban tổ chức Chương trình:

- Báo Đờ? sống & Pháp luật - Ban Đờ? sống & Pháp luật Onl?ne
(www.do?songphapluat.com)

- Tầng 4, tòa Tháp Ngô? Sao - Star Tower, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu G?ấy, Hà Nộ?

- Ema?l: canb?et@do?songphapluat.com 

- Hỗ trợ thông t?n: Mr Thắng: 0912. 699. 828 - Ms Vân Anh: 0975. 931. 291

An Huy

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/truyen-thong-hieu-qua-voi-100-thuong-hieu-dong-hanh-a8195.html