Từ 1/2/2022, mức phí khi làm hộ chiếu là bao nhiêu?


Thứ 2, 27/12/2021 | 07:15


Cùng sự kiện

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 113/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Mới đây, bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 113/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư này áp dụng đối với người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/2/2022.

tu 1 2 2022 muc thu phi khi lam ho chieu la bao nhieu dspl 2
Từ 1/2/2022, mức phí khi làm hộ chiếu là bao nhiêu? Ảnh minh họa 

Đáng chú ý, Thông tư 113/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí cấp mới hộ chiếu như sau:

Hộ chiếu phổ thông (trừ hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn), hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, mức thu lệ phí 70 USD/quyển;

Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn, mức thu 35 USD/quyển (Hiện nay chỉ quy định chung mức thu lệ phí cấp mới hộ chiếu là 70 USD/quyển).

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung mức thu phí đăng ký kết hôn với mức phí đăng ký kết hôn là 70 USD/vụ việc; đăng ký lại kết hôn là 120 USD/vụ việc.

So với quy định hiện hành, đơn vị tính phí đăng ký kết hôn được sửa đổi từ 70 USD/bản thành 70 USD/vụ việc kết hôn.

Ngoài ra, một điểm mới của Thông tư 113/2021/TT-BTC là Thông tư đã bãi bỏ điểm 3 Mục I, Mục II Phần A Phụ lục 1 và điểm 2 Phần B Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 303/2016/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-1-2-2022-muc-phi-khi-lam-ho-chieu-la-bao-nhieu-a523548.html