Từ chối nhận thù lao tại chứng khoán Bản Việt, bà Phượng nói gì?


Thứ 5, 19/04/2018 | 10:17


Cùng sự kiện

Bà Nguyễn Thanh Phượng cho biết: "Gần như từ lúc thành lập đến giờ, VCSC chỉ nhận thù lao một năm duy nhất"

Bà Nguyễn Thanh Phượng cho biết: "Gần như từ lúc thành lập đến giờ, VCSC chỉ nhận thù lao một năm duy nhất".

Ngày 16/4, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Một trong những điểm đáng chú ý của Đại hội là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Phượng và các thành viên HĐQT không nhận thu lao năm 2018, giống như các năm trước.

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư, bà Nguyễn Thanh Phượng cho biết: "Gần như từ lúc thành lập đến giờ VCSC chỉ nhận một năm duy nhất. Chúng tôi vẫn duy trì truyền thống không nhận thù lao, không có một lý do gì cụ thể" như nội dung hỏi đáp trong đại hội".

Trong khi HĐQT không nhận thù lao, mức thưởng cho Ban Tổng Giám đốc năm 2018 là 8% trên phần lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện) vượt 680 tỷ đồng. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2018, VCSC đặt mục tiêu tổng doanh thu là 1.715 tỷ đồng, tăng 11.60% so với năm 2017; Tổng lợi nhuận trước thuế 2018 là 1.011 tỷ đồng, tăng 25,91% so với năm 2017.

Ngày 16/4, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ảnh: VCSC

Trong khi đó, HĐQT công ty chứng khoán này lại đề xuất trích thù lao cho Ban kiểm soát công ty với tổng thù lao cho 3 thành viên là 180 triệu đồng. Trong đó, vị trí trưởng BKS của bà Bùi Thị Minh Nguyệt sẽ nhận được thù lao 7 triệu đồng/tháng và 2 vị trí còn lại nhận mức thù lao 4 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với mức thưởng cho Ban tổng giám đốc công ty, dàn lãnh đạo sẽ nhận được 8% phần lợi nhuận trước thuế (đã thực hiện) vượt 680 tỷ đồng. Tại đại hội, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm nay sẽ được phê duyệt với doanh thu ước đạt 1.715 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế thu về 1.011 tỷ, tăng 26%.

Như vậy, nếu thực hiện đủ kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2018, mức thưởng cho Ban tổng giám đốc công ty này sẽ lên tới 26,5 tỷ đồng.

Hiện tại, Ban tổng giám đốc của công ty bao gồm 4 thành viên, trong đó ông Tô Hải là tổng giám đốc và 3 phó tổng giám đốc. Nếu như kế hoạch kinh doanh hoàn thành, 4 lãnh đạo này sẽ nhận được mức thưởng bình quân hơn 6,6 tỷ đồng năm nay và chưa bao gồm tiền lương, thù lao lãnh đạo.

Vũ Đậu (T/h) 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tu-choi-nhan-thu-lao-tai-chung-khoan-ban-viet-ba-phuong-noi-gi-a226611.html