Video: Ngã ngửa với màn bốc đầu xe hơi


Thứ 4, 12/02/2014 | 08:00


(ĐSPL) - Nếu như những chiếc xế nổ bốc đầu là chuyện “xưa như diễm” thì màn bốc đầu xe hơi của quái xế dưới đây khiến chúng ta phải ngả mũ cúi chào.

(ĐSPL) - Nếu như những ch?ếc xế nổ bốc đầu là chuyện “xưa như d?ễm” thì màn bốc đầu xe hơ? của quá? xế dướ? đây kh?ến chúng ta phả? ngả mũ cú? chào.// Nguyễn L?nh

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/video-nga-ngua-voi-man-boc-dau-xe-hoi-a21158.html