Xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới là nhiệm vụ cao cả


Thứ 4, 20/07/2016 | 07:49


Đúng 9 giờ sáng 20/7, Kỳ họp thứ 1 - Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.

Đúng 9 giờ sáng 20/7, Kỳ họp thứ 1 - Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.

Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước: Trần Ðức Lương, Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, đại diện Đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 1 - Quốc hội Khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22 tháng 5 năm 2016 đã được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân. Hơn 99\% số cử tri đã đi bỏ phiếu để lựa chọn bầu ra 494 đại biểu Quốc hội là những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho ý chí và trí tuệ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc quan trọng của đất nước tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trong tiến trình sinh hoạt dân chủ, thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm của công dân và vai trò của hệ thống chính trị đối với sự kiện trọng đại này, góp phần củng cố sự gắn bó, niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Với sự tín nhiệm, tin tưởng của đồng bào cử tri cả nước, 494 đại biểu Quốc hội vừa được bầu sẽ là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để Quốc hội khóa XIV phấn đấu hoàn thành tốt các trọng trách được nhân dân giao phó. Tôi mong rằng, mỗi đại biểu Quốc hội khóa XIV cần nỗ lực rèn luyện không ngừng, tu dưỡng đạo đức, trình độ, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện có hiệu quả quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với danh hiệu Người đại biểu của Nhân dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: Quốc hội khóa XIV bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản do thành tựu của công cuộc đổi mới 30 năm qua mang lại, đất nước ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đặt ra cho Quốc hội, các đại biểu Quốc hội những nhiệm vụ nặng nề nhưng cao cả. Nhân dân và cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ kế thừa, phát huy những thành tựu của những khóa trước, tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mình.

Trong những tháng đầu năm 2016, tình hình thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu phát triển không ổn định, thị trường tài chính, tiền tệ biến động khó lường; tình hình Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp… đang đặt ra nhiều thách thức đối với vấn đề bảo vệ và phát triển của đất nước ta trong tình hình mới. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ những chuyển biến tích cực của kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, an toàn xã hội, thì diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân. Tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường còn khá nghiêm trọng. Đặc biệt, sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Quốc hội chia sẻ khó khăn với đồng bào cả nước và yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nâng cao tinh thần trách nhiệm để giải quyết có hiệu quả, nhanh chóng những vấn đề liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Bối cảnh quốc tế và đất nước đặt ra cho Quốc hội khóa XIV những nhiệm vụ nặng nề, yêu cầu bức thiết, đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, mỗi đại biểu Quốc hội nhận thức rõ trách nhiệm trước đồng bào, cử tri cả nước để học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh để tích cực, chủ động và sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ngay sau đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu ý kiến và nhấn mạnh: “Quốc hội khóa XIV bắt đầu hoạt động trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước có những thuận lợi, thời cơ đan xen thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn, đoàn kết đồng lòng để đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng kiến nghị với Quốc hội 5 vấn đề lớn: Thứ nhất là tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi để tiếp tục thể chế hóa cương lĩnh chính trị, các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa hiến pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh…”

Thứ hai là nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Quốc hội, kịp thời phát hiện và có các kiến nghị nhằm điều chỉnh, bổ sung, phát huy tính tích cực, giảm thiểu những hệ lụy nảy sinh từ chính sách. Chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện, góp phần thực hiện tốt chính sách pháp luật và các nhiệm vụ kinh tế xã hội… tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân quan tâm. Tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội”.

Thứ ba là đề cao hơn nữa trách nhiệm và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư quan trọng, nhạy cảm tác động lớn tới ổn định kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng sâu rộng tới quyền lợi, tư tưởng của đông đảo cử tri và nhân dân, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… sáng suốt lựa chọn bầu, hoặc phê chuẩn những người xứng đáng vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sử quản lý có hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước. Tạo ra sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.

Thứ tư là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại rộng mở của Quốc hội, góp phần thực hiện có kết quả đường lối đối ngoại rộng mở đa phương hóa, đa dạng hóa các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân…

Thứ năm là chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội phụ thuộc lớn vào hiệu quả hoạt động của các cơ quan của Quốc hội và cá nhân từng đại biểu Quốc hội... Theo đó, các vấn đề trước khi trình Quốc hội phải được nghiên cứu, bàn bạc kỹ lưỡng, xem xét cẩn trọng, tập thể quyết định theo đa số tại các cơ quan của Quốc hội, khi đã trình ra Quốc hội chỉ tập trung vào những vấn đề lớn…

Ngoài ra, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: “Yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới đang đặt ra trước Quốc hội và các đại biểu Quốc hội khóa XIV những nhiệm vụ rất nặng nề và cao cả. Cử tri cả nước đang kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ kế thừa, phát huy những thành quả của Quốc hội các khóa trước, tiếp tục có các giải pháp đột phá, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động”.

Trước giờ khai mạc, các đại biểu Quốc hội đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Sau đó, các đại biểu Quốc hội khóa XIV đã tiến họp hành phiên trù bị. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày tờ trình về số phó chủ tịch, số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó các đoàn sẽ họp riêng để thảo luận nội dung này và bầu trưởng, phó đoàn.

H.V
Nguồn: baotintuc.vn

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/xay-dung-va-bao-ve-to-quoc-trong-giai-doan-moi-la-nhiem-vu-cao-ca-a140296.html