447 ứng viên xét công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2021


Thứ 4, 05/01/2022 | 09:56


Cùng sự kiện

Năm 2021, có 447 ứng viên giảm hơn so với năm 2020 là 542 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS), trong đó có 66 ứng viên GS và 381 ứng viên PGS tại 25 ngành, liên ngành.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.
 
Năm nay có 447 ứng viên giảm hơn so với năm 2020 là 542 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS), trong đó có 66 ứng viên GS và 381 ứng viên PGS tại 25 ngành, liên ngành. Số ứng viên giáo sư nhiều nhất là ngành Y học 10 ứng viên; Vật lý 9 ứng viên. Ứng viên phó giáo sư nhiều nhất ngành Kinh tế với 51 ứng viên và ngành Y học là 47 ứng viên.
 
Năm 2020, 87 hội đồng giáo sư cơ sở với 542 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong đó 77 ứng viên giáo sư, 465 ứng viên phó giáo sư. Hội đồng Giáo sư cơ sở thông qua 457 ứng viên, trong đó 67 ứng viên giáo sư, 390 ứng viên phó giáo sư. Tuy nhiên, 7 người sau đó xin rút.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học,… 357 ứng viên (40 ứng viên giáo sư, 317 ứng viên phó giáo sư) từ 27 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.

Kết quả, 339 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các hội đồng giáo sư cơ sở là 62,55% (tỉ lệ đạt của ứng viên giáo sư là 50,65%, ứng viên phó giáo sư là 64,52%).

Việt Hương (T/h)
 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/447-ung-vien-xet-cong-nhan-chuc-danh-giao-su-va-pho-giao-su-nam-2021-a524730.html