Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược


Thứ 4, 23/07/2014 | 09:57


(ĐSPL) - Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao,

(ĐSPL) - Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đồng thời tiếp tục ổn định và phát triển tổ thực hiện tốt vai trò tham mưu chiến lược về lĩnh vực kinh tế, thể hiện trên các mặt công tác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 của Ban Kinh tế Trung ương.

Đánh giá cao vai trò của Ban Kinh tế Trung ương
Ban Kinh tế Trung ương được đánh giá cao trong vai trò tham mưu phát triển kinh tế - xã hội.

Khẳng định vai trò tham mưu chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chúc mừng và biểu dương những thành tích của Ban Kinh tế Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2014. Ông Lê Hồng Anh cho rằng, Ban Kinh tế Trung ương đã bám sát chương trình công tác toàn khóa và năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng kế hoạch công tác năm. Với các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tầm chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như Tổng kết 30 năm đổi mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng phương hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Tham gia tích cực cùng các Tổ Biên tập Văn kiện và Tổ Kinh tế - xã hội Đại hội XII triển khai nhiệm vụ. Trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, đồng thời bám sát các chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đáp ứng yêu cầu công tác đột xuất được giao.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng thẩm định các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các báo cáo nghiên cứu, đề xuất và thẩm định có chất lượng tốt, được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao, từ những vấn đề lớn, có tầm chiến lược lâu dài như vấn đề phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm đóng góp cho nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng đến những vấn đề mới nảy sinh phức tạp như tình hình biển Đông và những tác động đa chiều đến kinh tế - xã hội của đất nước, cùng với dự báo và đề xuất giải pháp ứng phó; đánh giá tình hình nợ công và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn nợ công…

Những ý kiến tham mưu của Ban Kinh tế Trung ương đã góp phần quan trọng giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra các chủ trương, đường lối trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Ông Lê Hồng Anh đặc biệt nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương đã phát huy được sức mạnh tập thể, hội tụ được trí tuệ, sự đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực của đội ngũ cán bộ, công chức của Ban, kết hợp với việc đúc kết các kết quả nghiên cứu có chất lượng chuyên môn cao của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, các nhà khoa học tâm huyết, các trung tâm nghiên cứu lớn của đất nước, một số tổ chức quốc tế, các Hiệp hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương và Đảng uỷ Khối các doanh nghiệp Trung ương. Phối hợp tốt, có hiệu quả với các cơ quan Đảng ở Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các bộ, ngành ở Trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng thuộc lĩnh vực được giao.  

Chú trọng phát hiện những vấn đề mới có tầm chiến lược

Nhấn mạnh tình hình thế giới, trong nước thời gian tới còn có nhiều diễn biến phức tạp, trong 6 tháng cuối năm 2014, kế hoạch công tác năm 2015 cũng như nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt, lâu dài, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần chú trọng bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ động thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trong đó, Ban Kinh tế Trung ương cần tập trung cao cho việc chuẩn bị các nội dung liên quan về phát triển kinh tế - xã hội trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng để trình Hội nghị Trung ương lần thứ 10 tới đây thông qua; sớm trình Bộ Chính trị về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Đây là những vấn đề hết sức hệ trọng, có tầm chiến lược trước mắt và lâu dài.

Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục hoàn thiện và sớm trình Bộ Chính trị Báo cáo đánh giá và giám sát cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Báo cáo phương hướng kịch bản kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Trong nghiên cứu cũng như tổng kết từ thực tiễn, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị cần chú trọng đến phát hiện những vấn đề mới có tầm chiến lược, có tính đột phá để tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời nhằm tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, đưa nền kinh tế nước ta phát triển nhanh, bền vững và tránh được bẫy thu nhập trung bình.

Ông Lê Hồng Anh lưu ý Ban Kinh tế Trung ương cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đào tạo cán bộ theo hướng chuyên gia; xây dựng Đảng bộ và các tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục chủ động, phát huy tốt sự phối hợp công tác với mạng lưới các chuyên gia, các nhà khoa học, đội ngũ cộng tác viên, các cơ quan hữu quan; tổng kết thực tiễn nhằm chắt lọc, các ý kiến đóng góp, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể qua đó giúp cho công tác giám sát, tham mưu, đề xuất của Ban Kinh tế Trung ương ngày càng có chất lượng, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc đưa ra những quyết sách chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đánh giá cao vai trò của Ban Kinh tế Trung ương
Ông Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Ban Kinh tế Trung ương, Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ông Huệ nhấn mạnh, để đạt được những kết quả nêu trên, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Kinh tế Trung ương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các chuyến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương của đồng chí Tổng Bí thư (ngày 11/01/2014) và đồng chí Thủ tướng Chính phủ (ngày 19/3/2014). Đây là những sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa căn bản và lâu dài đối với tổ chức và hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương, là niềm vinh dự, tự hào và động viên cổ vũ to lớn đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương trong thời kỳ đầu được tái lập.

Ngoài ra, Ban đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ, cộng tác có hiệu quả của các cơ quan, Ban, Bộ, ngành, địa phương, các đối tác phát triển của Việt Nam, các tổ chức quốc tế và đông đảo đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên. Với sự đoàn kết thống nhất cao, sự nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, công chức, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành toàn diện với chất lượng cao nhiệm vụ kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2014 đề ra.

Tiếp thu các ý kiến quý báu của Thường trực Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương sẽ biến thành những kế hoạch hành động cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện, đổi mới hoạt động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước; chăm lo bảo vệ lợi ích của cán bộ, người lao động; hăng hái lao động sáng tạo, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, tích cực góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy của Nhà nước.

Nhân dịp này, Ban Kinh tế Trung ương quyết định khen thưởng đột xuất năm 2014 tặng Bằng khen của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho 08 Tập thể đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016).

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ban-kinh-te-trung-uong-thuc-hien-tot-vai-tro-tham-muu-chien-luoc-a42549.html