Bộ trưởng Nội vụ: Dự kiến tăng lương 7-8\%/năm trong 5 năm tới


Thứ 3, 18/11/2014 | 12:35


(ĐSPL) - Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chỉnh lại đề án cải cách chính sách tiền lương để báo cáo cấp trên xem xét thông qua vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện.

(ĐSPL) - Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chỉnh lại đề án cải cách chính sách tiền lương để báo cáo cấp trên xem xét thông qua vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện.

Bộ Nội vụ: Lỡ lộ trình tăng lương 7-8\%/năm trong 5 năm tới

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tiền lương.

Trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã có báo cáo giải trình gửi đến các đại biểu Quốc hội với nhiều nội dung lớn, trong đó có việc thực hiện lộ trình tăng lương.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Trung ương việc thực hiện lộ trình tăng lương từ năm 2012 là điều chỉnh mức lương tối thiểu khu vực hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo lộ trình tiến tới bảo đảm nhu cầu tối thiểu của người hưởng lương gắn với đổi mới hoạt động sự nghiệp công và phù hợp với khả năng nền kinh tế.

Tuy nhiên, do kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, chưa thể tăng trưởng cao trong 1-2 năm tới nên khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chỉnh lại đề án cải cách chính sách tiền lương để báo cáo cấp trên xem xét thông qua vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện thực hiện. Trong thời gian Trung ương chưa thông qua đề án “không bổ sung các loại phụ cấp ưu đãi, trách nhiệm, đặc thù theo ngành, nghề”, Bộ Nội vụ sẽ căn cứ tình hình kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội từng bước điều chỉnh tiền lương cho phù hợp.

Tháng 4 vừa qua, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ dự kiến điều chỉnh mức lương cơ sở từ năm 2015 đến năm 2020 tăng bình quân từ 7-8\%/năm.

Theo đó, đến năm 2020 mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng (tăng thêm 56,5\% so với hiện nay). Đồng thời, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh bằng với mức tăng lương cơ sở, điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công bằng hoặc cao hơn mức tăng tiền lương của người tại chức.

Tuy nhiên, do khả năng ngân sách nhà nước năm 2015 không bố đủ nguồn thực hiện phương án nêu trên, Chính phủ đã trình Quốc hội thực hiện điều chỉnh tiền lương và trợ cấp từ ngân sách nhà nước tăng thêm 8\% từ ngày 1/1/2015 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (tức người có mức lương dưới 5 triệu đồng/tháng).

Dự kiến ngân sách nhà nước bố trí khoảng 11,1 nghìn tỷ đồng để thực hiện tăng lương.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-truong-noi-vu-du-kien-tang-luong-7-8nam-trong-5-nam-toi-a69742.html