Đất Xanh nhận giải Sao Vàng Đất Việt 2013


Thứ 2, 09/09/2013 | 08:29


Đây là lần thứ 3 liên tiếp Đất Xanh đoạt được giải thưởng uy tín và đánh giá cao nhất trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Tạ? lễ trao g?ả? Sao Vàng Đất V?ệt 2013 được tổ chức trong Trung t&ac?rc;m Hộ? nghị quốc g?a Hà Nộ? vừa qua, Tập đoàn Đất Xanh (m&at?lde; chứng khoán DXG - HOSE) đ&at?lde; nhận g?ả? thưởng này từ Ủy ban Trung ương Hộ? Doanh Nh&ac?rc;n trẻ V?ệt Nam. Sự k?ện cũng đánh dấu vào chuỗ? những thành c&oc?rc;ng l?&ec?rc;p t?ếp của c&oc?rc;ng ty trong năm nay.
&Oc?rc;ng Nguyễn Khánh Hưng - Phó tổng g?ám đốc Tập đoàn Đất Xanh nhận g?ả? thưởng Sao Vàng Đất V?ệt 2013.
&Oc?rc;ng Nguyễn Khánh Hưng, Phó tổng g?ám đốc Tập đoàn Đất Xanh cho b?ết g?ả? thưởng là m?nh chứng cho những nỗ lực của toàn thể cán bộ nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n c&oc?rc;ng ty trong thờ? g?an qua đ&at?lde; được thị trường và nhà đầu tư gh? nhận."Chúng t&oc?rc;? cảm ơn các đố? tác, các khách hàng đ&at?lde; chọn Đất Xanh là đơn vị cung cấp nhà dự án. Thờ? g?an tớ? c&oc?rc;ng ty sẽ t?ếp tục đưa ra thị trường những sản phẩm phù hợp vớ? nhu cầu thực và tăng các g?á trị t?ện &?acute;ch nhằm đáp ứng nguyện vọng của ngườ? mua nhà, đóng góp tốt hơn nữa cho x&at?lde; hộ?", &oc?rc;ng Hưng ch?a sẻ.
Đất Xanh 3 lần l?&ec?rc;n t?ếp nhận g?ả? thưởng Sao Vàng Đất V?ệt.
Tập đoàn Đất Xanh đ&at?lde; trả? qua 10 năm h&?grave;nh thành và phát tr?ển. Chỉ t&?acute;nh trong 5 năm gần đ&ac?rc;y (2008-2012), tổng tà? sản của tập đoàn đ&at?lde; tăng 167\%, vốn chủ sở hữu tăng 513\%, doanh thu tăng 1.310\%. Các chỉ số ROA, ROE ở mức tốt, đặc b?ệt năm 2012, ROA đạt 9,3 \% và ROE đạt 12,3 \%.Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm nay đạt 187 tỷ đồng, tăng 45\% so vớ? 6 tháng đầu năm ngoá?. Lợ? nhuận sau thuế hợp nhất là 20,5 tỷ đồng, tăng 156 \% so vớ? cùng kỳ. L&at?lde;? cơ bản tr&ec?rc;n mỗ? cổ ph?ếu (EPS) của DXG tớ? thờ? đ?ểm này là 468 đồng/CP.Đất Xanh đang x&ac?rc;y dựng ch?ến lược trở thành một trong những tập đoàn k?nh tế hàng đầu V?ệt Nam tr&ec?rc;n các lĩnh vực bất động sản, tà? ch&?acute;nh, x&ac?rc;y dựng vớ? mạng lướ? hơn 20 c&oc?rc;ng ty thành v?&ec?rc;n, hoạt động rộng khắp tr&ec?rc;n cả nước. Doanh ngh?ệp cũng đẩy mạnh những hoạt động v&?grave; cộng đồng, thực h?ện trách nh?ệm doanh ngh?ệp đố? vớ? x&at?lde; hộ?. 
Những doanh ngh?ệp nhận g?ả? thưởng Sao Vàng Đất V?ệt 2013.
G?ả? thưởng Sao Vàng Đất V?ệt 2013 được n&ac?rc;ng cao cả về quy m&oc?rc;, số lượng lẫn chất lượng. Theo ban tổ chức, 200 thương h?ệu Sao Vàng Đất V?ệt 2013 đ&at?lde; tạo ra tr&ec?rc;n 734.000 tỷ đồng doanh thu, tổng tà? sản 1.845.000 tỷ đồng, lợ? nhuận đạt tr&ec?rc;n 7.000 tỷ đồng, nộp ng&ac?rc;n sách 56.000 tỷ đồng và tạo v?ệc làm cho tr&ec?rc;n 466.000 lao động. Đ&ac?rc;y cũng là các số l?ệu đạt mức cao nhất trong 10 năm b&?grave;nh chọn vừa qua.

Theo VnExpress

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dat-xanh-nhan-giai-sao-vang-dat-viet-2013-a644.html