"Doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ phải ký quỹ 5 tỷ đồng"


Thứ 5, 12/09/2013 | 03:33


“Doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ phải ký quỹ 5 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại, gấp 5 lần so với trước đây”. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp được Bộ Công Thương đưa ra.

“Doanh ngh?ệp bán hàng đa cấp sẽ phả? ký quỹ 5 tỷ đồng tạ? một ng&ac?rc;n hàng thương mạ?, gấp 5 lần so vớ? trước đ&ac?rc;y”. Đ&ac?rc;y là nộ? dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp được Bộ C&oc?rc;ng Thương đưa ra.

Theo dự thảo, thẩm quyền cấp G?ấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp sẽ được g?ao cho Bộ C&oc?rc;ng Thương thay v&?grave; các Sở như quy định trước đ&ac?rc;y. Đồng thờ?, g?ấy chứng nhận đăng ký k?nh doanh cấp lần đầu sẽ chỉ có thờ? hạn 5 năm, sau đó doanh ngh?ệp được g?a hạn nh?ều lần, mỗ? lần 5 năm.

Dự thảo cũng quy định, doanh ngh?ệp bán hàng đa cấp chỉ được phép tạm ngừng hoạt động kh&oc?rc;ng quá 12 tháng. Quá thờ? hạn này, doanh ngh?ệp sẽ bị thu hồ? g?ấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Ngoà? ra, doanh ngh?ệp bán hàng đa cấp kh&oc?rc;ng được y&ec?rc;u cầu ngườ? muốn tham g?a phả? đặt cọc hoặc đóng một khoản t?ền nhất định để được quyền tham g?a mạng lướ? bán hàng đa cấp; kh&oc?rc;ng được y&ec?rc;u cầu ngườ? muốn tham g?a phả? mua một số lượng hàng hóa dướ? bất kỳ h&?grave;nh thức nào để được quyền tham g?a mạng lướ? bán hàng đa cấp; k?nh doanh theo m&oc?rc; h&?grave;nh k?m tự tháp...

 

Theo VTV

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doanh-nghiep-ban-hang-da-cap-se-phai-ky-quy-5-ty-dong-a941.html