Dừng hai dự án bauxite và thủy điện


Chủ nhật, 08/09/2013 | 03:44


Vì chưa lường hết hậu quả của các dự án đối với môi trường vùng hạ du cũng như chờ hiệu quả của hoạt động khai thác mỏ tại Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông) nên UBND tỉnh Phú Yên đã cho dừng hai dự án bauxite và thủy điện.

Vừa qua, tỉnh Phú Y&ec?rc;n vừa ra th&oc?rc;ng báo, dừng tr?ển kha? dự án kha? thác, chế b?ến quặng baux?te V&ac?rc;n Hòa, huyện Sơn Hòa của C&oc?rc;ng ty cổ phần Khoa học sản xuất mỏ (Hà Nộ?); đồng thờ? tạm dừng chủ trương đầu tư dự án Thủy đ?ện Sơn G?ang, huyện S&oc?rc;ng H?nh của C&oc?rc;ng ty CP Tư vấn x&ac?rc;y dựng đ?ện 4 (Khánh Hòa).
C&oc?rc;ng trường kha? thác mỏ ở T&ac?rc;n Ra? (L&ac?rc;m Đồng). Ảnh: ?nternet
Theo Sở KH-ĐT Phú Y&ec?rc;n, nguy&ec?rc;n nh&ac?rc;n dừng ha? dự án tr&ec?rc;n là do Thủ tướng Ch&?acute;nh phủ đ&at?lde; có chỉ thị, các dự án kha? thác baux?te và sản xuất alum?na ở V?ệt Nam chỉ được thực h?ện sau kh? 2 dự án kha? thác mỏ tạ? T&ac?rc;n Ra? (L&ac?rc;m Đồng) và Nh&ac?rc;n Cơ (Đắk N&oc?rc;ng) đ? vào hoạt động có h?ệu quả. Trong kh? rà soát quy hoạch và chờ ý k?ến chỉ đạo của Thủ tướng Ch&?acute;nh phủ, kh&oc?rc;ng cấp phép mớ? các dự án thủy đ?ện, v&?grave; chưa lường hết được tác động về m&oc?rc;? trường.Nhất M?nh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dung-hai-du-an-bauxite-va-thuy-dien-a546.html