Giảm thu nhập tăng thêm của công chức TP.HCM, nhằm hỗ trợ tuyến đầu chống dịch


Thứ 3, 24/08/2021 | 20:05


Cùng sự kiện

Để có kinh phí hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết về việc giảm hệ số điều chỉnh tăng thu nhập từ 1,2 lần xuống 1 lần.

Ngày 24/8, tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khoá X nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trình Tờ trình đề xuất giảm thu nhập tăng thêm của cán bộ để chi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.

vacxinmodernanita
Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM ban hành quy định về đối tượng, mức chi và nguồn kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Thành phố nhận định đây là yêu cầu cấp thiết để động viên tinh thần lực lượng tuyến đầu.

Theo số liệu thống kê của sở Y tế, lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ như sau:

Đối tượng

Mức chi (đồng/người)

Số lượng dự kiến (người)

Dự trù kinh phí (triệu đồng)

1. Lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp.

10.000.000

13.200

132.000

2. Lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp.

4.500.000

33.000

148.500

3. Tổ Covid-19 cộng đồng.

2.000.000

68.400

136.800

4. Tình nguyện viên được TP.HCM huy động tham gia phòng, chống dịch.   8.300 20.700

- Cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn TPlực lượng y tế tư nhânnhân viên y tế đã nghỉ hưutình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1; tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung.

3.000.000

5.500

16.500

- Sinh viên y khoa.

1.500.000

2.800

4.200

5. Tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, chi viện cho TP.HCM   10.000 25.200

- Nhân viên y tế, cán bộ giảng viên

3.000.000

6.800

20.400

- Sinh viên y khoa

1.500.000

3.200

4.800

TỔNG CỘNG   132.900 463.200

Để có nguồn kinh phí thực hiện, UBND TP.HCM trình HĐND TP quyết định giảm hệ số điều chỉnh tăng thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thành phố từ 1,2 xuống còn 1,0 so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 (trừ lực lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và ngành y tế từ cấp thành phố đến cấp xã).

Dự kiến, kinh phí tiết kiệm khi thực hiện giảm hệ số thu nhập tăng thêm như trên khoảng 515 tỷ đồng, phù hợp với tổng mức hỗ trợ dự kiến (463,2 tỷ đồng).

Nếu nguồn kinh phí tiết kiệm nêu trên chưa đáp ứng nhu cầu kinh phí để thực hiện chính sách đặc thù này, thành phố sẽ sử dụng nguồn cải cách tiền lương từ ngân sách thành phố để thực hiện.

Sau khi nghe tờ trình của UBND TP và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP, tất cả đại biểu tham dự đã thông qua Nghị quyết chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch.

Trong năm 2020, TP.HCM cũng giảm hệ số thu nhập tăng thêm của công chức từ 30 - 50% để góp phần chia sẻ khó khăn với người dân và lực lượng chống dịch.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giam-thu-nhap-tang-them-cua-cong-chuc-tp-hcm-nham-ho-tro-tuyen-dau-chong-dich-a511132.html