Giảng viên đại học, cao đẳng phải "sở hữu" bằng cấp, chứng chỉ gì?


Hoàng Yên

Thứ 5, 30/11/2023 | 14:00


Cùng sự kiện

Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT, quy định giảng viên đại học công lập phải đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ.

Giảng viên, giáo viên phải có những bằng cấp, chứng chỉ gì?

Theo báo Lao động, căn cứ Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT, giảng viên đại học công lập phải đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ dưới đây:

Chuyện học đường - Giảng viên đại học, cao đẳng phải 'sở hữu' bằng cấp, chứng chỉ gì?
Chuyện học đường - Giảng viên đại học, cao đẳng phải 'sở hữu' bằng cấp, chứng chỉ gì? (Hình 2).
Đối với giáo viên cấp trung học phổ thông theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT quy định giáo viên THPT phải đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ trên.
Chuyện học đường - Giảng viên đại học, cao đẳng phải 'sở hữu' bằng cấp, chứng chỉ gì? (Hình 3).
Giáo viên trung học cơ sở (THCS) phải đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ theo quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT như trên.
Chuyện học đường - Giảng viên đại học, cao đẳng phải 'sở hữu' bằng cấp, chứng chỉ gì? (Hình 4).
Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, giáo viên tiểu học cần có các loại bằng cấp, chứng chỉ như trên.
Chuyện học đường - Giảng viên đại học, cao đẳng phải 'sở hữu' bằng cấp, chứng chỉ gì? (Hình 5).
Các loại bằng cấp, chứng chỉ giáo viên mầm non cần có quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT.

Giảng viên đại học được xếp lương ra sao?

Theo thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT, giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được xếp lương theo các hạng gồm:

Giảng viên cao cấp (hạng I) - Mã số: V.07.01.01;

Giảng viên chính (hạng II) - Mã số: V.07.01.02;

Giảng viên (hạng III) - Mã số: V.07.01.03;

Trợ giảng (hạng III) - Mã số: V.07.01.23.

Cụ thể, chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6.2 đến 8.0.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1. (A2.1) từ hệ số 4.4 đến 6.78.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) và trợ giảng (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2.34 đến 4.98.

Mức lương giảng viên đại học là viên chức sẽ được tính theo công thức:

Lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở

Hiện nay, lương cơ sở là 1.800.000 đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giang-vien-dai-hoc-cao-dang-phai-so-huu-bang-cap-chung-chi-gi-a601670.html