Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 cán bộ chủ chốt của Hà Nội


Hoàng Yên

Thứ 4, 06/12/2023 | 14:39


Cùng sự kiện

Sáng 6/12, HĐND TP.Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh khối HĐND và UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 lãnh đạo chủ chốt của TP.Hà Nội (Tín nhiệm cao - Tín nhiệm - Tín nhiệm thấp):

I. Khối HĐND TP.Hà Nội

1, Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội: 82 (93,18%) - 5 (5,68%) - 1 (1,14%)

2, Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.Hà Nội: 78 (88,64%) - 7 (7,95%) - 3 (3,41%)

3, Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội: 80 (90,91%) - 5 (5,68%) - 3 (3,41%)

4, Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.Hà Nội 77 (87,5%) - 8 (9,09%) - 3 (3,41%)

5, Duy Hoàng Dương, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội: 77 (87,5%) - 10 (11,36%) - 1 (1,14%)

6, Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội: 77 (87,5%) - 4 (4,55%) - 7 (7,95%)

7, Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.Hà Nội: 78 (88,64%) - 7 (7,95%) - 3 (3,41%)

Tin trong nước - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 cán bộ chủ chốt của Hà Nội
Có 28 chức danh của TP.Hà Nội được lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: Vietnamnet

II. Khối UBND TP.Hà Nội:

1, Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: 75 (85,23%) - 8 (9,09%) - 4 (4,55%)

2, Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội: 62 (70,45%) - 22 (25%) - 4 (4,55%)

3, Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: 59 (67,05%) - 24 (27,27%) - 5 (5,68%)

4, Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: 70 (79,55%) - 14 (15,91%) - 4 (4,55%)

5, Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: 81 (92.05%) - 7 (7,95%) 0

6, Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: 68 (77,27%) - 13 (14,77%) - 7 (7,95%)

7, Trần Thế Cương, Ủy viên UBND TP Hà Nội, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội: 72 (81,82%) - 11 (12,5%) - 5 (5,68%)

8, Trương Việt Dũng, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội: 80 (90,91%) - 6 (6,82%) - 2 (2,27%)

9, Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên UBND, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: 83 (94,32%) - 5 (5,68%) - 0

10, Đặng Hương Giang, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Du lịch TP.Hà Nội: 66 (75%) - 18 (20,45%) - 3 (3,41%)

11, Trần Thị Nhị Hà, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Y tế TP.Hà Nội: 67 (76,04%) - 19 (21,59%) - 2 (2,27%)

12, Ngô Minh Hoàng, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Ngoại vụ TP.Hà Nội: 54 (61,36%) - 22 (25%) - 11 (12,5%)

13, Đỗ Đình Hồng Ủy viên UBND, Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao TP.Hà Nội: 48 (54,55%) 31 (35,23%) 9 (10,23%)

14, Bạch Liên Hương, Ủy viên UBND; Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Hà Nội: 79 (89,77%) - 6 (6,82%) - 3 (3,41%)

15, Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Tài chính TP.Hà Nội: 79 (89,77%) - 6 (6,82%) - 3 (3,41%)

16, Võ Nguyên Phong, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Xây dựng TP.Hà Nội: 79 (89,77%) - 7 (7,95%) - 1 (1,14%)

17, Lê Anh Quân Ủy viên UBND, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội: 68 (77,27%) 14 (15,91%) 6 (6,82%)

18, Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ TP.Hà Nội: 60 (68,18%) - 26 (29,55%) - 2 (2,27%)

19, Nguyễn Phi Thường, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Giao thông Vận tải TP.Hà Nội: 70 (79,55%) - 17 (19,32%) - 1 (1,14%)

20, Nguyễn Hải Trung, Ủy viên UBND, Giám đốc Công an TP.Hà Nội: 77 (87,5%) - 9 (10,23%) - 2 (2,27%)

21, Ngô Anh Tuấn, Ủy viên UBND, Giám đốc sở Tư pháp TP.Hà Nội: 59 (67,05%) - 27 (30,68%) - 2 (2,27%)

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-28-can-bo-chu-chot-cua-ha-noi-a602397.html