Lưu ý quan trọng về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất


Thứ 7, 23/05/2020 | 00:14


Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế thu nhập theo năm không trùng với năm dương lịch thì sẽ được gia hạn thời gian nộp thuế cho phù hợp với kỳ tính thuế của đơn vị ki

Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế thu nhập theo năm không trùng với năm dương lịch thì sẽ được gia hạn thời gian nộp thuế cho phù hợp với kỳ tính thuế của đơn vị kinh doanh.

Bộ Tài chính vừa có văn bản lưu ý về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT theo quy định tại Điều 3 Nghị định 41/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi đến bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, số thuế thu nhập phải nộp theo năm tài khóa 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải quyết toán.

Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế thu nhập theo năm không trùng với năm dương lịch thì sẽ được gia hạn thời gian nộp thuế cho phù hợp với kỳ tính thuế của đơn vị kinh doanh.

Doanh nghiệp được gia hạn 5 tháng thời gian nộp thuế giá trị giá tăng phát sinh phải nộp từ tháng 3-6. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn doanh nghiệp nguyên tắc xác định thuế thu nhập trong trường hợp khai thuế bổ sung và kết quả thanh, kiểm tra thuế.

Ngoài ra, VAT cũng được gia hạn đối với những đối tượng được gia hạn thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 2 Nghị định 41, gồm VAT tại trụ sở chính và VAT tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh, xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh.

Cụ thể, doanh nghiệp được gia hạn 5 tháng thời gian nộp thuế giá trị giá tăng phát sinh phải nộp từ tháng 3-6. Đồng thời, thời gian gia hạn tương tự cũng được áp dụng với VAT phải nộp của quý I và II.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung và hồ sơ này được gửi đến cơ quan thuế trước thời gian gia hạn cũng được gia hạn như vừa nêu.

Được biết, lũy kế tính đến ngày 18/5/2020, cả nước có tổng cộng trên 105.080 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 92.988 hồ sơ; số cá nhân đề nghị gia hạn là 12.095 hồ sơ.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn là 27.935 tỷ đồng, trong đó, gia hạn tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 15.107 tỷ đồng, gia hạn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của cá nhân là 125 tỷ đồng; gia hạn tiền thuê đất của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân là 3.311 tỷ đồng.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/luu-y-quan-trong-ve-gia-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-a324309.html