Microsoft ra mắt chương trình tặng Office 365 cho các tổ chức NGO tại VN


Thứ 3, 10/12/2013 | 07:00


Tiếp nối thông báo về việc ra mắt chương trình tặng Office 365 theo gói sản phẩm Office 365 for Nonprofits cho các tổ chức Phi chính phủ Phi lợi nhuận (NGO) của Microsoft trên toàn cầu, hôm nay Microsoft Việt Nam ra mắt chương trình Office 365 for Nonprofits tại Việt Nam.

T?ếp nố? thông báo về v?ệc ra mắt chương trình tặng Off?ce 365 theo gó? sản phẩm Off?ce 365 for Nonprof?ts cho các tổ chức Ph? chính phủ Ph? lợ? nhuận (NGO) của M?crosoft trên toàn cầu, hôm nay M?crosoft V?ệt Nam ra mắt chương trình Off?ce 365 for Nonprof?ts tạ? V?ệt Nam.

Chương trình tặng Off?ce 365 cho các tổ chức NGO của M?crosoft h?ện đã tr?ển kha? tạ? 41 quốc g?a và dự k?ến sẽ lên đến con số 90 quốc g?a trên toàn cầu vào tháng 7/2014.

"M?crosoft muốn tà? trợ cho các tổ chức NGOs quyền truy cập vào các công cụ năng suất và cộng tác dựa trên nền tảng đám mây tốt nhất, g?úp họ g?ảm đ? được k?nh phí, tà? nguyên cũng như thờ? g?an đầu tư vào CNTT, tập trung các tà? nguyên đó vàocông tác trợ g?úp xã hộ? để g?ả? quyết các vấn đề toàn cầu như xóa đ? bệnh tật, dạy học và xóa mù chữ hay đảm bảo cho mô? trường bền vững.. Các đơn vị NGO hoạt động g?ống như mọ? tổ chức, doanh ngh?ệp khác nhưng họ đang th?ếu các nguồn lực để áp dụng các công nghệ mớ? nhất. Gó? tà? trợ Off?ce 365 của M?crosoft sẽ g?úp các tổ chức NGO g?a tăng được h?ệu quả trong vận hành", Bà Cla?r Deevy, G?ám đố? khố? Quan hệ cộng đồng, M?crosoft Châu Á, Thá? Bình Dương ch?a sẻ.


Bà Cla?r Deevy, G?ám đốc khố? Quan hệ cộng đồng, M?crosoft Châu Á, Thá? Bình Dương ch?a sẻ tạ? buổ? họp báo

Theo ngh?ên cứu t?ến hành bở? TechSoup Global – đố? tác của M?crosoft trong chương trình tặng m?ễn phí phần mềm -  4 lợ? thế hàng đầu của đ?ện toán đám mây theo phản hồ? của các tổ chức NGO là: quản lý CNTT dễ dàng hơn (79\%), t?ết k?ệm ch? phí (62\%) , cả? th?ện sự hợp tác (61\%) và bảo mật dữ l?ệu (54\%). Để ứng phó được vớ? những thách thức phả? đố? mặt ngày càng g?a tăng của các tổ chức NGO trên toàn cầu, thì đ?ều quan trọng hơn hết là g?úp họ có được quyền t?ếp cận vớ? những lợ? thế của đ?ện toán đám mây và tập trung vào công cuộc thay đổ? các cộng đồng trên toàn thế g?ớ?.

"Tạ? nh?ều quốc g?a mà L?ên đoàn Quốc tế Chữ thập đỏ và Trăng lưỡ? l?ềm đỏ (IFRC) có mặt, kết nố? có thể không đủ t?n cậy vàđầu tư th?ết bị khá tốn kém. Sáng k?ến D?g?tal D?v?de In?t?at?ve của chúng tô? nhằm mục đích tạo dựng năng lực chuyên môn trên mạng lướ? toàn cầu và g?úp Hộ? Chữ thập đỏ và Trăng lưỡ? l?ềm đỏ quốc g?a -những tổ chức phả? làm v?ệc trong các mô? trường đầy thách thức- g?ớ? th?ệu công nghệ, chẳng hạn như máy chủ ema?l dựa trên nền tảng đám mây, và đây chính là bộ công cụ họ cần. Để xây dựng mạng lướ? này, chúng tô? đã dùng g?ả? pháp đám mây Off?ce 365 có sẵn. Công nghệ chỉ vận hành, vậy là g?úp mọ? ngườ? t?ến hành được v?ệc cần phả? làm. Đ?ều này đồng nghĩa rằng thờ? g?an và công sức của H?ệp hộ? quốc g?a được dành toàn bộ để g?úp đỡ dễ cho ngườ? khó khăn thay vì dành cho quản lý hệ thống CNTT. Tr?ển kha? hoạt độngnhân đạo đã khác b?ệt thực sự nhờ đạt ch? phí tố? th?ểu”, Ông Edward Happ, G?ám đốc toàn cầu về Thông t?n của IFRC nhấn mạnh.

Gó? Off?ce 365 for Nonprof?ts cung cấp cho các tổ chức Ph? lợ? nhuận và ph? chính phủ quyền truy cập dịch vụ đám mây Off?ce luôn cập nhật nhất của M?crosoft. Và gó? Off?ce 365 for Nonprof?ts được th?ết kế r?êng, hoàn toàn phù hợp vớ? nhu cầu của các tổ chức NGO như sau:

• Khả năng truy cập thông t?n từ bất kỳ đâuOff?ce 365 for Nonprof?ts g?úp g?a tăng năng lực của các tổ chức g?úp họ làm v?ệc từ bất kỳ đâu, t?ếp cận tà? l?ệu và các tập t?n thông qua sử dụng các ứng dụng M?crosoft Off?ce được tố? ưu hóa cho máy tính cá nhân, đ?ện thoạ? thông m?nh và máy tính bảng .

 Phố? hợp dễ dàng: Thành v?ên tổ chức NGO có thể dễ dàng cộng tác nhờ  sử dụng ứng dụng M?crosoft Off?ce quen thuộcnhư ema?l, ch?a sẻ lịch, ch?a sẻ tà? l?ệu và hộ? nghị truyền hình.

• Dễ dàng cà? đặt ứng dụng CNTTOff?ce 365 for Nonprof?ts bao gồm quyền truy cập đến đ?ều kh?ển quản trị “dễ dàng sử dụng”  và khả năng cà? đặt Off?ce mà không cần gỡ bỏ các ph?ên bản trước đó.

• Đáng t?n cậy và luôn cập nhậtOff?ce 365 for Nonprof?ts g?úp các tổ chức t?ết k?ệm được thờ? g?an bảo trì CNTT, đồng thờ?cấp quyền truy cập vào công nghệ luôn cập nhật theo phương thức đơn g?ản và dễ sử dụng. Và Off?ce 365 for Nonprof?ts có những tính năng bảo mật hàng đầu vớ? vận hành ổn định toàn thờ? g?an lên đến 99,9\%.


Ông Vũ M?nh Trí, Tổng g?ám đốc M?crosoft V?ệt Nam

"Hoạt động từ th?ện của M?crosoft đã có một lịch sử lâu dà?, cung cấp các khoản tà? trợ phần mềm và trợ cấp t?ền mặt trongsuốt 30 năm qua cho các tổ chức ph? lợ? nhuận. Off?ce 365 for Nonprof?ts là một đầu tư mớ? và quan trọng của M?crosoft cho cộng đồng ph? lợ? nhuận toàn cầu để g?úp các đơn vị NGO quản trị CNTT h?ệu quả hơn, dồn toàn bộ nguồn lực của họ để hỗ trợ cộng đồng, đem lạ? những g?á trị tốt đẹp hơn cho toàn thể xã hộ?", Ông Vũ M?nh Trí, Tổng g?ám đốc M?crosoft V?ệt Nam phát b?ểu.

Chương trình tà? trợ Off?ce 365 for Nonprof?ts là một phần quan trọng trong lịch sử hỗ trợ cộng đồng 30 năm của M?crosoft. Trong năm tà? chính 2013, r?êng M?crosoft đã h?ến tặng 795,000,000  đô la Mỹ (FMV) bao gồm t?ền mặt, phần mềm và dịch vụ cho 70.286 tổ chức ph? lợ? nhuận thuộc hơn 115 quốc g?a toàn cầu.

Các tổ chức NGO quan tâm đến v?ệc tr?ển kha? sản phẩm M?crosoft Off?ce 365 có thể tìm h?ểu các đ?ều k?ện và yêu cầu tà? trợtạ? địa chỉ: www.m?crosoft.com/off?ce365nonprof?ts. Thông t?n chuyển đổ? hay các tư l?ệu khác có thể tra cứu tạ?:http://fasttrack.off?ce.com.

PV/PRWeb

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/microsoft-ra-mat-chuong-trinh-tang-office-365-cho-cac-to-chuc-ngo-tai-vn-a12635.html

Tag: