Mở chuyên mục “Cần biết” trên Báo điện tử VTV News


Thứ 4, 18/09/2013 | 03:31


(ĐS&PL) - Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Netlink và Tạp chí Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam vừa đạt được thỏa thuận chiến lược về việc xây dựng chuyên mục “Cần biết".

(ĐS&PL) - Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Netl?nk và Tạp chí Truyền hình - Đà? Truyền hình V?ệt Nam vừa đạt được thỏa thuận ch?ến lược về v?ệc xây dựng chuyên mục “Cần b?ết" thuộc dự án PRWeb của Netl?nk trên báo đ?ện tử của Đà? Truyền hình V?ệt Nam (VTV News) ở địa chỉ http://www.vtv.vn

Chuyên mục "Cần b?ết" được xây dựng vớ? định hướng là một trang cẩm nang, đăng tả? các thông cáo báo chí, bà? PR, markett?ng của các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh ngh?ệp,... phù hợp vớ? định hướng tổng thể của báo đ?ện tử VTV News, đồng thờ? là nơ? các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh ngh?ệp... có thể ch?a sẻ, lan tỏa thông t?n đến độc g?ả nhằm g?ả? quyết bà? toán về h?ệu quả truyền thông.

Theo đó, các t?ểu mục dự k?ến xây dựng trong chuyên mục "Cần b?ết" trên báo đ?ện tử VTV News bao gồm: Truyền thông - Thương h?ệu; Tà? chính - Doanh ngh?ệp; G?áo dục - Hướng ngh?ệp; Sản phẩm - Dịch vụ.

Được b?ết, h?ện Netl?nk đã tr?ển kha? xây dựng các chuyên mục cẩm nang Cần b?ết trên gần 20 kênh truyền thông như: Ph?ên bản đ?ện tử của Báo Đờ? sống & Pháp luật (www.do?songphapluat.com); Báo đ?ện tử của Đà? Truyền hình V?ệt Nam (www.vtv.vn); Báo đ?ện tử Ngườ? đưa t?n (www.nguo?duat?n.vn); Thờ? báo Đông Nam Á (www.seat?mes.com.vn); Trang t?n tức tổng hợp (t?nmo?.vn/" target="\_blank">www.t?nmo?.vn); Trang t?n Thể thao (www.thethao247.vn); Trang t?n G?a đình (www.yeutretho.com); Trang t?n G?ả? trí (www.eda?ly.vn), Chuyên trang công nghệ Techz (www.techz.vn).

Là công ty có nh?ều năm k?nh ngh?ệm hoạt động trên lĩnh vực đầu tư và truyền thông onl?ne, Netl?nk h?ện là đố? tác Prem?er của Google Adsense - dịch vụ quảng cáo trực tuyến lớn nhất hành t?nh, là chủ sở hữu hàng chục dự án onl?ne đầy t?ềm năng: Ph?ên bản đ?ện tử Báo Đờ? sống & Pháp luật do?songphapluat.com, kênh thông t?n tổng hợp www.t?nmo?.vn, tạp chí Đông Nam Á, trang t?n tức g?ả trí đờ? sống – xã hộ? eda?ly.vn, kênh thông t?n công nghệ www.techz.vn, mạng xã hộ? về g?a đình, trẻ thơ www.yeutretho.com, hệ thống quảng cáo textl?nk số 1 V?ệt Nam www.textl?nk.vn, mạng lướ? quảng cáo trực tuyến www.ad360.vn, cuộc th? ảnh onl?ne www.ngo?saonh?.vn…

Báo đ?ện tử của Đà? truyền hình V?ệt Nam (VTV News), vớ? định hướng phát tr?ển đúng đắn, sự lãnh đạo nhạy bén, sự đoàn kết của tập thể độ? ngũ cán bộ, phóng v?ên và ch?ến lược đầu tư h?ệu quả, đã khẳng định được vị thế và uy tín của mình trong lòng độc g?ả.

VTV News vớ? thế mạnh là Đà? Truyền hình Quốc g?a luôn đăng tả? những thông t?n chính thống, các vấn đề chính sách, các sự k?ện lớn của V?ệt Nam và thế g?ớ?, cập nhật nhanh nhạy các thông t?n về đờ? sống, xã hộ? một cách phong phú và đa dạng…

Nếu như VTV News là một thương h?ệu lớn trong làng báo chí, thì Netl?nk lạ? có thế mạnh trên khía cạnh công nghệ truyền thông và k?nh doanh onl?ne. Vì thế, sự hợp tác g?ữa Netl?nk – VTV News được cho là t?ền đề để 2 bên t?ếp tục tìm k?ếm cơ hộ? và tr?ển kha? những dự án hợp tác mớ? trên nh?ều lĩnh vực khác.

                                                                                                                                                                                            Hả? Hà


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mo-chuyen-muc-can-biet-tren-bao-dien-tu-vtv-news-a1687.html