2021: Những sự kiện nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam


Thứ 3, 01/02/2022 | 07:34


Những sự kiện nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam trong năm 2021.

1. Tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam

Hội Luật Gia - 2021: Những sự kiện nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam
Luật gia Trần Đức Long, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56CT/TWcủa Bộ Chính trị.

Qua 20 năm thực hiện, Chỉ thị 56-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam đã đi vào cuộc sống, làm cơ sở định hướng cho tổ chức, hoạt động và có tác dụng to lớn đối với sự phát triển của Hội.

Ngày 11/5/2021 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 09-QĐ/TW về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Kế hoạch, Đề cương hướng dẫn tổng kết thực hiện Chỉ thị; tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo hồ sơ tổng kết Chỉ thị; nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội vào dự thảo hồ sơ tổng kết Chỉ thị.

Ngày 02/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW, đồng thời giao Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam tiếp thu ý kiến của Ban Bí thư, các cơ quan liên quan, hoàn thiện Báo cáo tổng kết Chỉ thị 56-CT/TW để báo cáo Bộ Chính trị. Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của Ban Bí thư, ý kiến các cơ quan liên quan và hoàn thiện Báo cáo tổng kết Chỉ thị 56- CT/TW để trình Bộ Chính trị trong năm 2022.

2. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hội Luật Gia - 2021: Những sự kiện nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).
Trung tâm TVPL cho cộng đồng và trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên tham gia ủng hộ
và hỗ trợ bệnh nhân nghèo bị nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Hội đã triển khai đến các cấp Hội và hội viên nhiều chủ trương trong công tác phòng, chống dịch.

Các cơ quan báo chí trực thuộc Hội có nhiều bài viết phân tích, phản ánh, kiến nghị các chính sách, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân tại những tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Trung bày ảnh Luật gia Việt Nam với biển, đảo quê hương

Hội Luật Gia - 2021: Những sự kiện nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam (Hình 3).
TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam và các đại biểu tham quan khu trưng bày ảnh.

Trong những ngày từ 10 đến 15/12/2021, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức tuần lễ trưng bày ảnh với chủ đề “Luật gia Việt Nam với biển, đảo quê hương”. Hoạt động này có ý nghĩa lan tỏa rất lớn đến với giới Luật gia toàn quốc và đông đảo người dân. Qua những hình ảnh trưng bày, người xem có dịp hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, lao động của quân dân ta trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với biển, đảo quê hương; về những tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đây là sự kiện trong chuỗi các sự kiện trưng bày ảnh thường niên do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, góp phần vào công cuộc đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, nhất là chủ quyền trên các vùng biển đảo Việt Nam.

4. Hoạt động đối ngoại và đấu tranh bảo ệ chủ quyền biển, đảo 2021

Hội Luật Gia - 2021: Những sự kiện nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam (Hình 4).
TS. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo quốc tế lần thứ XIII về Biển Đông.

Ngày 18 - 19/11/2021 tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Học viện Ngoại giao và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông tổ chức Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 13 với chủ đề "Nhìn lại quá khứ vì một tương lai tươi sáng hơn”. Năm nay cũng là lần đầu tiên Hội thảo tổ chức các phiên bình luận theo dòng sự kiện với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về Biển Đông và quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Qua hai ngày làm việc với tinh thần thẳng thắn, khoa học, cởi mở và thực chất, các phiên thảo luận đã tập trung vào nhiều vấn đề để rút ra những bài học trong quá khứ từ đó đưa ra những đề xuất hướng tới tương lai tươi sáng hơn tại Biển Đông.

5. Tổng kết thực hiện đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giao dục pháp luật và trợ giúp pháp luật giai đoạn 2017-2021

Hội Luật Gia - 2021: Những sự kiện nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam (Hình 5).
Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 705/QĐ-TTg về Chương trình phổ
biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021. Theo đó, Hội Luật gia Việt Nam được giao tiếp tục chủ trì thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” đến năm 2021 (sau đây gọi là Đề án). Sau 05 năm triển khai thực hiện, Đề án cơ bản đã được Hội Luật gia Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan, các cấp ủy, chính quyền và các cấp Hội Luật gia ở địa phương tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc và theo đúng kế hoạch đề ra.

6. Tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hội Luật Gia - 2021: Những sự kiện nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam (Hình 6).
Các Luật gia giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và triển khai nhiều hoạt động.

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp hội còn tích cực tham gia các hội nghị hiệp thương của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, nhiều luật gia đã tham gia các đoàn giám sát của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp giám sát thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tích cực tham gia công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bầu cử tại địa phương.

Trong Cuộc bầu cử này, Hội Luật gia Việt Nam đã có 04 đại diện của Hội trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tổng số hội viên Hội Luật gia Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là 5.160 người, trong đó có 40 hội viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

7. Lần đầu tiên Hội Luật gia Việt Nam thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo Hội

Hội Luật Gia - 2021: Những sự kiện nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam (Hình 7).
Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2024-2029

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI); Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, năm 2021, lần đầu tiên Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cho nhiệm kỳ tiếp theo của Hội Luật gia Việt Nam.

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam gồm các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch chuyên trách Hội nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Hội Luật gia Việt Nam.

8. Hội Luật gia Việt Nam góp phần bảo đảm các quyền của người dân đối với hoạt động tư pháp

Hội Luật Gia - 2021: Những sự kiện nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam (Hình 8).
Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo bộ phiếu khảo sát ý kiến của người dân trong khuôn khổ đề án “Xây dựng bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp”.

Theo Thông báo số 285-TB/BNCTW ngày 08/10/2020 của Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả phiên họp thứ 10 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Hội Luật gia Việt Nam được giao nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp”. Để thực hiện nhiệm vụ này báo cáo Ban Bí thư theo chương trình đã đăng ký, Hội Luật gia Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo, đồng thời gửi xin ý kiến Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cũng như các Bộ, ngành liên quan trước khi báo cáo thường trực Ban Bí thư vào tháng 4/2021 và trình Ban Bí thư cho ý kiến tại phiên họp ngày 03/8/2021. Ngày 5/8/2021, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 1470-CV/TW thông báo ý kiến của Ban Bí thư về Đề án nói trên. Theo đó, Ban Bí thư đã chỉ đạo Hội Luật gia Việt Nam khẩn trương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan sớm hoàn thiện Đề án, đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra khảo sát thí điểm trong năm 2022 (sau khi được Ban Bí thư đồng ý) và báo cáo kết quả gửi Ban Bí thư xem xét, quyết định triển khai khảo sát toàn quốc trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 07/9/2021 của Ban chỉ đạo xây dựng Chuyên đề “Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Hội Luật gia Việt Nam được giao nhiệm vụ chuẩn bị Chuyên đề “Bảo đảm thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp”. Để thực hiện nhiệm vụ này, Thường trực lãnh đạo Hội đã chỉ đạo các Ban chuyên môn tổ chức nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện báo cáo chuyên đề cùng các tài liệu có liên quan gửi Ban Nội chính Trung ương để tổng hợp theo quy định.

9. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội

Hội Luật Gia - 2021: Những sự kiện nổi bật của Hội Luật gia Việt Nam (Hình 9).
Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư và Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 15/4/2015 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin của Hội Luật gia Việt Nam đã được nâng cao đáng kể. Đó là: nâng cấp Trang thông tin điện tử tổng hợp của Hội, lượng tin, bài liên tục tăng, bảo đảm chất lượng và hiệu quả tuyên truyền. Bên cạnh đó, cơ quan Trung ương Hội đã nâng cấp hệ thống máy tính, trang bị máy Scan đa chức năng, trang bị thêm máy photo nhiều tiện ích... Do vậy, công tác văn thư,
lưu trữ được triển khai nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm chi phí vật tư văn phòng.

Trong năm qua, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ bằng việc mua bản quyền phần mềm Zoom và các thiết bị máy camera, màn hình… phục vụ các hội nghị, hội thảo trực tuyến của Hội và hỗ trợ đường truyền cho nhiều cấp hội cùng triển khai, thực hiện.

Bài đăng trên Tạp chí Đời sống& Pháp luật số Tết Nhâm Dần 2022

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/2021-nhung-su-kien-noi-bat-cua-hoi-luat-gia-viet-nam-a527352.html