Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao


Thứ 4, 10/12/2014 | 12:41


(ĐSPL) – Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm,ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao.

(ĐSPL) – Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu tín nhiệm 13 chức danh.

Sáng ngày 10/12, tại Kỳ họp thứ 11, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, HĐND TP Đà Nẵng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND TP bầu.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm cao nhất với 45/47 phiếu tín nhiệm cao (đạt 93,75\%); 2 phiếu tín nhiệm (4,17\%) và không có phiếu tín nhiệm thấp (0\%).

Phát biểu tại hội nghị sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ đã cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng và dành cho ông lá phiếu tín nhiệm cao. Ông Thọ cho rằng đây chính là nguồn động viên đối với ông, đồng thời cũng là trọng trách với ông trong thời gian sắp tới.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 13 chức danh:

Tên

Chức danh

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Trần Thọ

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

45 (93,75\%)

2 (4,17\%)

(0\%)

Huỳnh Nghĩa

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

33 (68,75\%)

11 (22,92\%)

3 (6,25\%)

Ngô Xuân Thắng

Ủy viên thường trực HĐND TP Đà Nẵng

27 (56,25\%) 

16 (33,33\%)

 4 (8,33\%)

Lương Nguyệt Thu

Trưởng Ban pháp chế HĐND TP Đà Nẵng

33 (68,75\%)

 14 (29,79\%)

0 (0\%)

Mai Đức Lộc

Trưởng Ban kinh tế ngân sách HĐND TP Đà Nẵng

 32 (66,67\%)

 

14 (29,79\%)

 

1 (2,08\%)

Vũ Hùng

Trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TP Đà Nẵng

21 (43,75\%)

25 (52,08\%)

1 (2,08\%)

Văn Hữu Chiến

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

35 (72,92\%)

10 (20,83\%)

2 (4,17\%)

Võ Duy Khương

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

43 (89,58\%)

4 (8,33\%)

0 (0\%)

Huỳnh Đức Thơ

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

38 (39,17\%)

6 (12,5\%)

3 (6,25\%)

Phùng Tấn Viết

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

27 (56,25\%),

17 (35,42\%)

4 (6,25\%)

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

35 (72,92\%)

10 (20,83\%)

2 (4,17\%)

Nguyễn Văn Sơn

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng

 38 (79,17\%)

8 (16,67\%)

1 (2,08\%)

Nguyễn Thanh Sang

Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng

22 (45,83\%)

24 (50\%)

1 (2,08\%)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-hdnd-tp-da-nang-dan-dau-so-phieu-tin-nhiem-cao-a73496.html