Đảm bảo công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp


Thứ 3, 27/01/2015 | 11:58


Sáng 27/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Sáng 27/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã thống nhất đánh giá, năm 2014, cán bộ công chức của Ban Tổ chức Trung ương đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, năng động, sáng tạo, triển khai một khối lượng công việc lớn.

Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và quy trình công tác.

Ban triển khai một cách đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác tổ chức xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới mẻ, khó, quan trọng, phức tạp, có tính cơ bản, lâu dài như Quy chế bầu cử trong Đảng; Chỉ thị và Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; việc triển khai thực hiện Quy hoạch cấp chiến lược; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược.

Điểm nổi bật trong năm 2014 là Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động, tích cực, bài bản và công phu trong việc phối hợp từ khâu tổng kết, đánh giá việc thực hiện các lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng, từ đó nghiên cứu, rút ra những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, cần lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo được sự đồng thuận của các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần tạo chuyển biến chung trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XI của Đảng. Ban tham mưu, cụ thể hóa và thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Kết luận số 64 Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội. Ban triển khai nghiên cứu, xây dựng các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao năm 2014.

Hội nghị xác định, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của Ban Tổ chức Trung ương là tập trung tham mưu chuẩn bị và phục vụ tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng, trong đó tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự và triển khai chặt chẽ quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ban tiếp tục tham mưu đồng bộ, có chất lượng các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và các nhiệm vụ thường xuyên của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Trung ương kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Cán bộ công chức Ban Tổ chức Trung ương nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao độ hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm tốt chức năng của cơ quan tham mưu làm việc then chốt của nhiệm vụ then chốt.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dam-bao-cong-tac-chuan-bi-nhan-su-cho-dai-hoi-dang-cac-cap-a81256.html