8 học sinh chết đuối ở Hòa Bình

9 học sinh ở độ tuổi THCS ra sông Đà, chơi trên bãi cát Thịnh Minh, thuộc phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa chơi. Thông tin bước đầu, có 9 cháu xuống tắm thì 8 cháu đều chết đuối.