Thống đốc Ngân hàng dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao của ngành


Thứ 6, 26/12/2014 | 06:56


(ĐSPL) – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao trong lần lấy phiếu tín nhiệm vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức.

(ĐSPL) – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao trong lần lấy phiếu tín nhiệm vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Thống đốc và các Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Bộ Chính trị.

Trong đó, có 6 lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước được lấy phiếu tín nhiệm, gồm: Thống đốc Nguyễn Văn Bình; Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến; Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh; Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng; Phó thống đốc Nguyễn Toàn Thắng; và Phó thống đốc Đào Minh Tú.

Theo đó có 3 mức “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong ngành cho thấy, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đạt 118 phiếu tín nhiệm cao trên tổng số 118 đại biểu tham gia bỏ phiếu. 

Cụ thể:

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Thống Đốc Nguyễn Văn Bình đạt 118 phiếu tín nhiệm cao (đạt 100\% tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu).

Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến được 110/118 phiếu tín nhiệm cao (đạt 93,2\%), 8 phiếu tín nhiệm (đạt 6,8\%).

Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng được 101/117 phiếu tín nhiệm cao (đạt 86,4\%), 14 phiếu tín nhiệm (11,9\%), 2 phiếu tín nhiệm thấp (1,7\%).

Phó Thống đốc Đào Minh Tú được 109/117 phiếu tín nhiệm cao (93,2\%), 6 phiếu tín nhiệm (5,1\%), 2 phiếu tín nhiệm thấp (1,7\%).

Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh được 107/118 phiếu tín nhiệm cao (90,7\%), 11 phiếu tín nhiệm (9,3\%).

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được 109/118 phiếu tín nhiệm cao (92,4\%), 9 phiếu tín nhiệm (7,6\%).

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/thong-doc-ngan-hang-dan-dau-so-phieu-tin-nhiem-cao-cua-nganh-a76342.html