Cần biết - Agribank tham dự Hội đồng khoa học và công nghệ ngành ngân hàng nhiệm kì 2021-2023

Agribank tham dự Hội đồng khoa học và công nghệ ngành ngân hàng nhiệm kì 2021-2023

Sáng ngày 17/5/2022, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước đã diễn ra Hội nghị Hội đồng khoa học và công nghệ ngành ngân hàng nhiệm kì 2021-2023. Trong khuôn khổ hội nghị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Viện Chiến lược Ngân hàng Nhà nước ký Thỏa thuận hợp tác chung nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, tư vấn đào tạo, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao giá trị thương hiệu của đôi bên.